Doel
De vereniging wil de individuele en gemeenschappelijke belangen van rugpatiënten behartigen en hen, naar vermogen, een houvast bieden om "overeind" te blijven door onder meer:
 
 • het geven van advies, informatie en voorlichting;
 • het opheffen van het sociale isolement en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van de leden;
 • het bevorderen van de bekendheid met de onderzoeksmethodiek bij klachten, welke kunnen wijzen op een aandoening van de wervelkolom;
 • het bevorderen van de interdisciplinaire samenwerking tussen de relevante wetenschappelijke, medische, paramedische en maatschappelijke sectoren;
 • het bevorderen van het vroegtijdig herkennen van een aandoening. Waardoor het zelfstandig functioneren in de samenleving alsmede de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk worden nagestreefd en gewaarborgd;
 • het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de diagnostiek en van de diagnostische hulpmiddelen.

De vereniging werkt samen met andere organisaties en maakt deel uit van koepelorganisaties voor onder andere het uitoefenen van politieke druk. De vereniging is aangesloten bij ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland.
ANBI
De vereniging is een ANBI goed doel. Dit betekent dat de Belastingdienst ons heeft goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Door dit ANBI-keurmerk zijn giften aan onze organisatie in veel gevallen aftrekbaar. De Belastingdienst geeft hierover meer informatie.

Meer ANBI-informatie over de vereniging is hier te downloaden. 
Aktiviteiten
De NVVR brengt een ledenblad uit met nieuws, tips, handige adressen en wetenswaardigheden. Voor persoonlijke informatie kunt u terecht bij de infolijn.
De vereniging :
 • organiseert regionale gespreksgroepen;
 • organiseert informatieavonden door het land;
 • neemt deel aan manifestaties;
 • beschikt over een documentatiecentrum;
 • maakt eigen foldermateriaal.
Folders
De vereniging stelt zelf foldermateriaal samen om de informatie op een zo duidelijk mogelijke wijze aan u aan te bieden. De volgende folders zijn beschikbaar :
 
Folder Op de site?
Algemene introductie Ja (deze pagina)
Tips voor alledag Ja (klik hier)
Hernia Nee
Het aanvragen van een aan functiebeperking aangepaste stoel Nee
Discopathie en lage rugpijn Nee
Nekhernia Nee
Pijnbestrijding bij specifieke lage rugklachten Nee
Kanaalstenose (syndroom van Verbiest) Nee
SI-gewricht Nee
Scoliose Nee
Ziekte van Scheuermann Nee
Ziekte van Scheuermann bij kinderen Nee

Folders die niet op het Internet beschikbaar zijn, kunt u hier aanvragen. Hiervoor vragen we (aan niet-leden) een bijdrage van € 0,75 per folder, exclusief de verzendkosten.
 
Lid worden ?

Iedereen die last heeft van de wervelkolom is welkom als lid. Dat geldt ook voor direct betrokkenen. Voor ieder ander is er de mogelijkheid voor donateur van de NVVR te worden. De kosten voor lidmaatschap bedragen € 25,00 per jaar. Graag willen wij u er op wijzen dat de kosten van het lidmaatschap door diverse zorgverzekeraars vergoed worden.

U kunt dit formulier invullen en opsturen, u krijgt dan alles opgestuurd.
 
Meehelpen ?

De vereniging staat open voor medewerkers op allerlei gebieden, bijvoorbeeld voor bestuurs- en adviesfuncties. Mensen die hun vaardigheden in een breder verband zin willen geven zijn bijzonder welkom.
Interesse? Stuur ons een email met het soort activiteiten dat u kunt / wilt doen of neem contact op met ons secretariaat.
 
Adressen

Zie voor de adressen het colofon.
 
Nieuwsbrief
E-mail
De mensen
Benieuwd naar de mensen achter de vereniging?
Zie ons colofon.
nd.inc" -->