Nieuws

 Controleer brief Voorlopige Toeslag 2009 goed!4-2-2009

Veel mensen ontvangen huurtoeslag of zorgtoeslag. Zij hebben onlangs een brief Voorlopige Toeslag (VT) ontvangen van de Belastingdienst. Met name mensen die altijd gebruik maakten van de aftrek buitengewone uitgaven in verband met ziekte of handicap lopen de kans dat hun Voorlopige Toeslag 2009 te hoog is. De Belastingsdienst roept deze mensen op het toetsingsinkomen goed te controleren. Dit geldt vooral voor mensen met een toetsingsinkomen in de buurt van de toeslaggrenzen of lager. Zonder correctie van het toetsingsinkomen is de kans groot dat zij eind 2009 een groot deel van de toeslag moeten terugbetalen.


Wat is het probleem?
De Belastingdienst berekent de Voorlopige Toeslag 2009 aan de hand van het laatste door u opgegeven toetsingsinkomen. Dit toetsingsinkomen staat in de brief Voorlopige Toeslag 2009 (voorschotbeschikking 2009). In 2009 verdwijnen er een aantal fiscale aftrekposten voor ziekte of handicap. Daardoor wordt het daadwerkelijke toetsingsinkomen hoger. Dit definitieve toetsingsinkomen voor 2009 is pas begin 2010 bekend. Een hoger toetsingsinkomen betekent dat de definitieve huur- en zorgtoeslagen over 2009 lager kunnen zijn. Het gevolg kan zijn dat mensen een deel van het geld dat zij nu als voorschot ontvangen (de huur- of zorgtoeslag) aan het eind van het jaar terug moeten betalen. Vooral voor mensen die in 2007 gebruik hebben gemaakt van de fiscale mogelijkheden van aftrek in verband met buitengewone uitgaven kunnen de toeslagen wijzigen, waardoor zij eind 2009 met terugbetalingen geconfronteerd kunnen worden.

Wat kunt u doen?
Het toetsingsinkomen staat in de brief (voorschotbeschikking 2009) die u van de belastingdienst heeft gekregen. Wij adviseren iedereen met een voorlopige huur- of zorgtoeslag goed te kijken naar de hoogte van het toetsinginkomen waarop de Voorlopige Toeslag gebaseerd is. Vooral mensen met een toetsingsinkomen in de buurt van de toeslaggrenzen of lager moeten dit toetsingsinkomen goed controleren. Als u geen wijzigingen van het toetsinginkomen doorgeeft, betekent dit dat u eind 2009 een flink bedrag zal moeten terugbetalen. Voor de zorgtoeslag gaat het om bedragen van 50 tot 100 euro per jaar die u moet terugbetalen. Voor de huurtoeslag gaat het om hogere bedragen.

Reken uw toetsingsinkomen uit met de rekenhulp
Voor het berekenen van uw goede toetsingsinkomen kunt u gebruik maken van een rekenhulp. Deze rekenhulp staat op de site www.toeslagen.nl. Is het toetsingsinkomen anders dan in de brief Voorlopige Toeslag? Geeft u uw toetsingsinkomen dan door aan de belastingdienst. De belastingdienst stelt opnieuw uw voorlopige huur- of zorgtoeslag vast. Als blijkt dat u de eerste maanden van 2009 teveel toeslag hebt gekregen, dan wordt dat verrekend met de toeslag die u nog moet krijgen in 2009.

Geen internet of vragen?
U kunt contact opnemen met de belastingtelefoon telefoon 0800 – 0543. Deze is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 – 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.

Huurtoeslag: waar moet u vooral op letten?
Als u in de buurt van de toeslaggrens of er onder zit, adviseren wij u uw toetsinginkomen aan te passen. De toeslaggrenzen staan in onderstaande tabel. De huurtoeslag is voor een aantal groepen verschillend. Ook hangt het van het inkomen af of mensen huurtoeslag ontvangen. Kleine wijzigingen in het toetsingsinkomen kunnen grote gevolgen hebben voor de huurtoeslag waarop u recht heeft.

Tabel: Grens voor huurtoeslag
Huishoudtype/leeftijd65-minner65-plusser
Alleenstaand20.875 euro19.800 euro
Samenwonend28.475 euro27.025 euro (*)

(*) Dit bedrag geldt ook als één van de partners ouder dan 65 jaar is

Zorgtoeslag: waar moet u vooral op letten?
Bij de Zorgtoeslag moeten mensen controleren of hun toetsingsinkomen onder of boven de 18.496 euro ligt. Dit bedrag geldt zowel voor alleenstaanden als samenwonenden. Ligt uw toetsingsinkomen ruim onder de 18.496 euro, en bent u alleenstaand of samenwonend, dan is de zorgtoeslag die op de Voorlopige Toeslag 2009 staat waarschijnlijk juist. Ligt uw toetsinginkomen in de buurt van 18.496 euro of meer dan moet u waarschijnlijk terug betalen.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!