Nieuws

 Wel of niet meedoen met het EPD?8-11-2008


Afgelopen zaterdag viel bij alle burgers in Nederland een brief van minister Klink op de deurmat over
het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).Als mensen geen EPD willen voor zichzelf of hun kinderen kunnen zij met de bijgevoegde brief bezwaar aantekenen. Als mensen niets doen, géén bezwaar aantekenen, geven zij aan dat zij automatisch akkoord gaan met het aanmaken van een EPD.

Volgens de CG-Raad was het zorgvuldiger geweest om deze procedure om te draaien en bij gewenste deelname een “ja-ik-ga-akkoord” te laten opsturen. Juist over de privacy, het eigendom van de informatie en het recht op inzage is de principiële discussie nog in volle gang. Heel veel burgers zijn zich hiervan niet bewust. De CG-Raad is van mening dat iedere burger altijd zélf moet kunnen beslissen wanneer welke informatie ingevoerd, ingezien of gewijzigd kan worden in zijn of haar elektronische patiëntendossier.

Met deze brief overvalt de minister de burger. Bovendien moet de behandeling in de Eerste en de Tweede Kamer nog plaatsvinden. Het EPD is te belangrijk en vraagt om een zorgvuldige invoering. Deze voorbarige brief draagt hier niet aan bij.

Mensen voor wie het privacy-element zwaar weegt kunnen de verdere discussie en de maatregelen beter even afwachten. Voor hen kan het verstandig zijn om voorlopig bezwaar te maken tegen opname in het EPD.

Afgelopen zaterdag viel bij alle burgers in Nederland een brief van minister Klink op de deurmat over het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Als mensen geen EPD willen voor zichzelf of hun kinderen kunnen zij met de bijgevoegde brief bezwaar aantekenen. Als mensen niets doen, géén bezwaar aantekenen, geven zij aan dat zij automatisch akkoord gaan met het aanmaken van een EPD.

Volgens de CG-Raad was het zorgvuldiger geweest om deze procedure om te draaien en bij gewenste deelname een “ja-ik-ga-akkoord” te laten opsturen. Juist over de privacy, het eigendom van de informatie en het recht op inzage is de principiële discussie nog in volle gang. Heel veel burgers zijn zich hiervan niet bewust. De CG-Raad is van mening dat iedere burger altijd zélf moet kunnen beslissen wanneer welke informatie ingevoerd, ingezien of gewijzigd kan worden in zijn of haar elektronische patiëntendossier.

Met deze brief overvalt de minister de burger. Bovendien moet de behandeling in de Eerste en de Tweede Kamer nog plaatsvinden. Het EPD is te belangrijk en vraagt om een zorgvuldige invoering. Deze voorbarige brief draagt hier niet aan bij.

Mensen voor wie het privacy-element zwaar weegt kunnen de verdere discussie en de maatregelen beter even afwachten. Voor hen kan het verstandig zijn om voorlopig bezwaar te maken tegen opname in het EPD.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!