Nieuws

 Compensatie eigen risico zorgverzekeringswet met terugwerkende kracht10-7-2008
De CG-Raad schreef begin juni een brief aan de Tweede Kamer over de compensatie van het eigen risico in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De CG-Raad toonde zich in de brief teleurgesteld over het feit dat een grote groep mensen met een beperking in 2008 niet in aanmerking komt voor de compensatie.

Meer doelgroepen

Sommige mensen – met vooral hoge uitgaven voor medicijnen – krijgen voortaan jaarlijks een bedrag van € 47 terug voor de eigen bijdragen Zorgverzekeringswet. In 2009 en 2010 komen meer groepen in aanmerking voor compensatie. Vanaf 2009 bijvoorbeeld ook mensen die te maken hebben gehad met ziekenhuisopnames. Vanaf 2010 vallen ook de hulpmiddelengebruikers onder de doelgroep. In de brief aan de Kamer stelt de CG-Raad voor de mensen die pas in 2009 of 2010 de compensatie krijgen, hiervoor met terugwerkende kracht in aanmerking te laten komen.

Motie met CG-Raad-wens

De Tweede Kamer is doordrongen van deze onevenredigheid. Op 3 juli nam de Kamer de motie Van Gerven (SP) aan. Deze motie vraagt precies waar ook de CG-Raad op heeft aangedrongen: compensatie met terugwerkende kracht voor chronisch zieken en gehandicapten die in 2008 nog niet onder de normen van de regeling vallen.

Twee jaar compensatie
Volgens de CG-Raad betekent dit dat mensen die in 2008 nog niet in de afgebakende doelgroep van de compensatieregeling vallen, in 2009 over twee jaar compensatie ontvangen. Op korte termijn vindt overleg plaats met het ministerie van VWS over of en zo ja hoe de compensatie met terugwerkende kracht wordt uitbetaald.

Informatie

Vanuit het ministerie van VWS is in samenwerking met het Centraal Administratiekantoor (CAK) een voorlichtingstraject in gang gezet. De CG-Raad is gevraagd om advies in dit voorlichtingstraject. In september 2008 verschijnt een brochure over compensatie van het eigen risico in 2008. Deze brochure geeft informatie over voor wie de compensatieregeling bestemd is en wat de regeling precies inhoudt. Iedereen die in 2008 tot de doelgroep van de regeling behoort, ontvangt automatisch bericht plus informatie over de regeling van het CAK.

Verdere informatie
Lees meer op:
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!