Nieuws

 Maatregelen nodig om achterstandsituatie aan te pakken.13-7-2007
 

Maatregelen nodig om achterstandsituatie gehandicapten en chronisch zieken aan te pakken.
 

De verschillen in arbeidsparticipatie en in deelname aan de samenleving tussen mensen met en mensen zonder handicap of chronische ziekte worden groter. Ondanks inspanningen van de overheid. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) is niet verrast door deze conclusie van de ‘Rapportage Gehandicapten 2007’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De rapportage vraagt om een overheid die hándelt in plaats van een overheid die beloftes doet.
 
De conclusie van het SCP is een hard oordeel over een kleine tien jaar overheidsbeleid. De verschillen tussen gezonde mensen en mensen met een beperking worden zeker niet kleiner, schrijft het SCP in zijn rapportage. Mensen met een beperking nemen minder deel aan cultuur, betaalde arbeid, sport, vrijwilligerswerk, recreatie en informele hulpverlening. Die verschillen slepen zich al jaren voort en zijn onacceptabel, oordeelt de CG-Raad. De uitkomsten van de Rapportage Gehandicapten 2007 stemmen overeen met de ervaringen van gehandicapten en chronisch zieken zelf en hun belangenorganisaties.

Maatregelen
Wat moet er gebeuren om deze zaak te keren? De CG-Raad pleit bij de regering en staatssecretaris Bussemaker (VWS) voor de volgende maatregelen:

1. Creëer gelijke kansen en mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving en arbeidsmarkt voor mensen met een handicap en chronisch zieken. Dat betekent een snelle uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Ook zal Nederland het VN-verdrag voor gelijke rechten moeten ratificeren en invoeren.

3. Effecten van wetten en maatregelen op het leven van gehandicapten en chronisch zieken moeten vóóraf worden meegewogen. En niet achteraf worden vastgesteld. Eerst nadenken over toegankelijkheid en daarna het huis bouwen. In plaats van andersom, zoals nu veelal gebeurt. De CG-Raad zal zijn plan voor een gehandicapten en chronisch zieken effectrapportage (vergelijkbaar met de milieu-effectrapportage) snel aan Bussemaker voorleggen.

3. Ten slotte is het tijd voor een overheid die hándelt in plaats van beloften doet. Beloften hebben niet geleid tot verbeteringen. Daadkracht is gewenst. Een nieuwe periode van groeiende achterstand is voor niemand goed. Verschil mag niet leiden tot uitsluiting en achterstand.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!