Nieuws

 Zorg vanaf 2015: waar kunt u met uw vragen terecht?20-10-2014
In de langdurige zorg gaat er vanaf 1 januari 2015 veel veranderen. 2015 is een overgangsjaar. Met het oog hierop heeft de overheid speciale regels in het leven geroepen om de overgang van de AWBZ naar de gemeente of zorgverzekeraar zo soepel mogelijk te laten verlopen. In onderstaand overzicht kunt u lezen waar u op dit moment terecht kunt met uw algemene- of meer specifieke vragen.
Bent u aangesloten bij een van de verschillende aangesloten organisaties van Ieder(in)? We adviseren u dan om ook de website van uw pg-organisatie te raadplegen.

Klik hier voor onze aangesloten organisaties.
WAAR VINDT U ALGEMENE INFORMATIE?
 • Website Hervorminglangdurigezorg.nl
  Voor cliëntenorganisaties, professionals, (zorg)aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Hervorminglangdurigezorg.nl
 • Zorg Verandert 
  Informeert individuele burgers groepsgewijs over de veranderingen in de zorg, met bijeenkomsten in provincie, regio en buurt. 
  Zorgverandert.nl en Zorgverandert.nl/bijeenkomsten
 • Landelijke campagne VWS
  Vanaf oktober start VWS een landelijke informatie-campgagne met tv- en radiospots, brochures etc.
  zorgverandertmee.nl
 
WAAR VINDT U INFORMATIE OVER UW PERSOONLIJKE SITUATIE?
 • Website Hoeverandertmijnzorg.nl
  Deze website legt uit welke rechten u heeft in het overgangsjaar 2015. Aan de hand van uw huidige AWBZ-indicatie of huidige type jeugdzorg, kunt u nagaan wat er in 2015 rond uw zorg verandert. Raadpleeg deze website met uw indicatie bij de hand. 
  Hoeverandertmijnzorg.nl en ZorgWijzer
 • Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd 
 • In oktober opent het ministerie het telefonisch Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd. Dit informatiepunt is gekoppeld aan de website Hoeverandertmijnzorg.nl. U kunt ook bellen naar het informatiepunt langdurige zorg en jeugd: 0800-0126
  Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd
 • Bij uw gemeente (Wmo-loket of wijkteam) 
  Als uw zorg of ondersteuning overgaat naar de gemeente, moet de gemeente uw vragen over uw zorg en ondersteuning beantwoorden. Vraag naar het Wmo-loket of het wijkteam.
  Vindt u het moeilijk om uw vragen alleen aan de gemeente te stellen, informeer dan bij uw gemeente naar een zogenaamde onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is iemand die samen met u uw vragen aan de gemeente kan voorleggen. 
 • Bij uw zorgverzekeraar 
  Als uw zorg overgaat naar uw zorgverzekeraar (persoonlijke verzorging of verpleging) en heeft u daar vragen over, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar. 
 • Bij het CIZ 
  Als uw zorg overgaat naar de nieuwe wet langdurige zorg (Wlz) en u heeft daar vragen over, informeer dan bij het CIZ

WAAR KUNT U TERECHT MET VRAGEN OVER UW PGB?
 • Bij de Sociale Verzekeringsbank 
  Vanaf 1 januari krijgt u uw PGB niet meer op eigen rekening, maar via de Sociale Verzekeringsbank
  Brochure: Uw PGB op de rekening van de SVB
 • Bij uw zorgverzekeraar 
  Heeft u nu een PGB voor persoonlijke verzorging en verpleging, dan behoudt u in 2015 uw PGB. Dit loopt via uw zorgverzekeraar.
 • Bij PerSaldo
  PerSaldo is de vereniging van budgethouders. Op de website van PerSaldo vindt u veel informatie over wat er verandert rond het pgb.
  Wat verandert de komende jaren? 
 
WAAR KUNT U TERECHT MET VRAGEN OVER UW EIGEN BIJDRAGE?
 • Bij het CAK 
  Het CAK is en bljift verantwoordelijk voor het heffen van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening Wmo en eigen bijdrage Wlz. De korting op de eigen bijdrage verdwijnt. Het CAK gaat u hierover informeren, o.a. bij uw factuur die u in november krijgt u en via hun website. 
  Het CAK
 
WAT KUNT U DOEN ALS U IN PROBLEMEN KOMT DOOR DE VERANDERINGEN IN DE ZORG?
 • Signaalpunt Zorg Verandert 
  U kunt uw problemen melden bij het Signaalpunt van Zorg Verandert. 
  Signaalpunt 
 • Meldpunt Ieder(in) 
  Uiteraard kunt u met vragen of klachten altijd contact opnemen met het Meldpunt van Ieder(in).
 • Informatiepunt Wlz-overgangsrecht Ieder(in) en Per Saldo
  Het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht is een speciaal informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in de Wet langdurige zorg (Wlz) te maken krijgen. Dit informatiepunt is bedoeld voor mensen die intensieve zorg krijgen op basis van AWBZ-functies en klassen, ook wel ‘zorg zonder verblijf’ genoemd.
  U kunt terecht bij dit informatiepunt voor vragen over het overgangsrecht in uw persoonlijke situatie. Het informatiepunt is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 030 789 78 78. U kunt ook uw vragen per mail sturen naar wlz-overgangsrecht@iederin.nl.
 
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!