Nieuws

 Persbericht: Succesvolle behandeling chronische rugpijn is voorspelbaar11-12-2013

P E R S B E R I C H T

Succesvolle behandeling chronische rugpijn is voorspelbaar
 

Nieuw onderzoek van de Sint Maartenskliniek wijst uit dat mensen met chronische lage rugpijn, die nog werken of studeren en middelmatige beperkingen ervaren in het dagelijks leven, zeer goed geholpen kunnen worden met een intensief trainginsprogramma dat zowel ingaat op de fysieke als mentale beperkingen van deze patiënten. Ruim 20% van de Nederlanders heeft last van chronische rugpijn, die niet kan worden verholpen door traditionele behandelingen of operaties. De Sint Maartenskliniek biedt sinds 2006 voor deze doelgroep een intensief trainingsprogramma, RealHealth, en doet voortdurend wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van dit programma.


Tijdens het onderzoek zijn 524 mensen met langdurig bestaande lage rugpijn een jaar lang gevolgd vóór, tijdens en na deelname aan het RealHealth programma. Het onderzoek wijst  uit dat met name mensen die voorafgaand aan de behandeling nog werken of studeren en middelmatige beperkingen in het dagelijks functioneren ervaren door hun chronische rugpijn, de meeste baat hebben bij het RealHealth programma. Na één jaar bleek namelijk dat de succesvolle deelnemers aan het programma, net zo goed functioneerden in hun dagelijks leven als gezonde mensen. Het onderzoek is uitgevoerd door de wervelkolom vakgroep van de Sint Maartenskliniek, onder andere door dr. Maarten Spruit, orthopedisch chirurg: “Het gaat hierbij om een beperkt aantal factoren bij de patiënt, die makkelijk in kaart te brengen zijn. Deze onderzoeksresultaten kunnen dus bijdragen aan een snellere en efficiëntere indicatiestelling voor de beste behandeling, en het RealHealth programma in het bijzonder.”


 

RealHealth

De wervelkolom vakgroep van de Sint Maartenskliniek heeft het RealHealth programma speciaal opgezet voor patiënten met chronische rugklachten die niet in aanmerking komen voor een operatie of pijnbehandeling. Het RealHealth trainingsprogramma is tussen 2004 en 2006 in Engeland ontwikkeld. Tijdens de training leren deelnemers om de negatieve gevolgen van chronische pijn te beïnvloeden. Men leert om de pijn minder invloed te laten hebben in het eigen dagelijkse functioneren. Men start de training met een intensieve periode van twee weken in Berg en Dal, buiten de kliniek. Deelnemers leren onder meer hun lichamelijke en psychische belastbaarheid op te bouwen, grenzen te stellen en hun medicatie af te bouwen. Na deze twee weken leert men de geleerde vaardigheden toe te passen in de eigen dagelijkse praktijk en op het werk. Na 1 maand is de eerste terugkomdag en wordt de gang van zaken besproken. Na een jaar volgt een afsluitende evaluatiebijeenkomst.

 

Effectiviteit

Inmiddels hebben meer dan 1100 mensen het complete trainingsprogramma van RealHealth gevolgd, inclusief de follow-up na een jaar. Rond dit programma zijn de afgelopen jaren diverse doorlopende onderzoeken gedaan, onder verschillende groepen patiënten, om de werkzaamheid in beeld te brengen. Miranda van Hooff, onderzoeker binnen de Sint Maartenskliniek, is enthousiast over de resultaten: “We kunnen niet anders concluderen dan dat het programma werkt! Verschillende onderzoeken laten dat heel duidelijk zien. Na het volgen van de eerste fase van het programma, na twee weken, geeft het merendeel van de deelnemers aan beter te functioneren en ervaart men al een grotere kwaliteit van leven. Maar we zien ook structurele verbeteringen. Een ander onderzoek wees namelijk uit dat twee jaar na het volgen van het RealHealth programma, 85% van de deelnemers een verbetering ervaart in het dagelijks functioneren en 80% ervaart ook een betere kwaliteit van leven. Ondanks het feit dat RealHealth niet gericht is op pijnafname, geven deelnemers aan dat de pijnbeleving afneemt en dat dit ook op langere termijn blijft behouden.” Meer informatie is te vinden op www.realhealth.nl.

 

Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!