Nieuws

 Afspraken en ambitie nodig voor meer banen gehandicapten29-3-2007


 

Afspraken en ambitie nodig voor meer banen gehandicapten 
 

 
Steeds minder mensen met een handicap doen mee op de arbeidsmarkt. De Commissie het Werkend Perspectief (CWP) lanceert vandaag een aanvalsplan om meer mensen met een handicap een baan te bezorgen. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) is positief over dit plan maar wil een hogere ambitie en verdergaande maatregelen om de arbeidsdeelname van mensen met een handicap te vergroten.

Uit de cijfers blijkt dat de arbeidsdeelname van mensen met een handicap gestaag daalt en dat 50% van de 35-minners geen werk heeft. Oorzaken zijn koudwatervrees en vooroordelen bij werkgevers en collega-werknemers over gehandicapte werknemers.

Volgens de CG-Raad zijn de sterke punten in het Maatschappelijk advies van het CWP

·     De inspanningsverplichting van de uitkeringsinstanties, reïntegratiebedrijven, het CWI en de uitzendbranche om in drie jaar tijd 40.000 mensen extra (totaal 100.000) mensen aan het werk te helpen;
·     De noodzaak van een langdurige massa-mediale beeldvormingcampagne om vooroordelen te bestrijden;
·     De aanbeveling om ervaringsdeskundigheid in te zetten, waarbij de ervaringskennis van mensen met een handicap zelf wordt gebruikt. De praktijk bij lidorganisaties van de CG-Raad laat zien dat een dergelijke aanpak leidt tot werk door mensen met een handicap.

Een gemis in het advies is de ambitie om tot een substantiële verhoging van de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte of handicap te komen.

De CG-Raad wil duidelijke afspraken tussen werkgevers, bonden, overheid en uitvoeringsinstanties om het aantal werkende mensen met een handicap te verhogen. Bijvoorbeeld om zelfstandig ondernemerschap te bevorderen en meer jonge mensen met een handicap een baan te bezorgen. Alle ogen zijn nu gericht op de komende participatietop, waar ook de positie van mensen met een handicap op de agenda staat.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!