Nieuws

 Wachttijd scolioseoperatie korter, maar norm niet gehaald27-9-2013

 


Den Haag, 20 september 2013

 

De wachttijd voor scolioseoperaties is ten opzichte van 2008 met 13% gedaald van 7,5 maand naar 6,5 maand. Inspanningen van de Vereniging van scoliosepatiënten, behandelaars en zorgverzekeraars hebben deze daling gerealiseerd. De wachttijd is echter nog het dubbele van de maximale wachttijd van drie maanden, die als norm wordt gehanteerd om gezondheidsschade te voorkomen. Er is een allesomvattend plan met specifieke investeringen nodig om de wachttijden in Nederland binnen de norm te brengen. De vereniging roept behandelaars en zorgverzekeraars op om dit nu snel te realiseren.

 

De Vereniging van scoliosepatiënten is in 2008 het project ‘Scoliosezorg moet beter’ gestart, dat gericht is op verbetering van de wachttijd voor scolioseoperaties en op kwaliteitsverbetering van de scoliosezorg in Nederland. De vereniging heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de behandeling van scoliose in Nederland en kwaliteitscriteria opgesteld. Behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de politiek zijn actief benaderd om zich in te zetten voor verbeteringen. Deze inspanningen hebben succes gehad en in 2012 geresulteerd in een daling van de wachttijd naar 6,5 maand (2008: 7,5 maand), een verbetering van 13%. In 2012 zijn 625 scolioseoperaties uitgevoerd (2008: 570), dit is een stijging van 9,6%. Canadees onderzoek (Ahn at all,CMAJ, juni 2011) heeft niettemin aangetoond dat de maximale wachttijd voor een scolioseoperatie drie maanden mag zijn, om gezondheidsschade te voorkomen. De wachttijd in Nederland is nog het dubbele van deze norm. Dat leidt tot gezondheidsschade bij, meestal jonge, scoliosepatiënten. De Vereniging van scoliosepatiënten vindt dit onaanvaardbaar en doet dan ook een dringend beroep op alle betrokkenen om een allesomvattend plan te maken, waarmee op korte termijn een acceptabele wachttijd wordt gerealiseerd.

 

Factsheets met onder meer wachttijden per ziekenhuis, onderzoeksrapporten en kwaliteitscriteria zijn opgenomen op de website www.scoliose.nl onder scoliose =>behandeling.

Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!