Nieuws

 Nieuw telefoonnummer Juridisch Steunpunt Regelrecht11-5-2013
Vanaf 7 mei is het Juridisch Steunpunt Regelrecht bereikbaar via een nieuw telefoonnummer. Het steunpunt is vanaf die datum gevestigd in Utrecht en bereikbaar via het nieuwe nummer 030 – 291 66 88. Deze wijziging is het gevolg van de organisatorische veranderingen rond onze juridische ondersteuning voor leden.

Het Juridisch Steunpunt Regelrecht is vanaf 7 mei bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. Op woensdag is het steunpunt gesloten. Het emailadres blijft info@juridischsteunpuntregelrecht.nl

Leden van CG-Raad en Platform VG kunnen bij het steunpunt terecht met vragen over zorg, wonen, onderwijs, vervoer, sociale zekerheid, werk, inkomen en rechtsbescherming (curatele, mentorschap ed.). Zij krijgen gratis advies en informatie of worden zorgvuldig doorverwezen naar andere deskundige organisaties. Het Juridisch Steunpunt Regelrecht kan ook zelf onderzoek doen (dossieronderzoek) en helpen bij complexe procedures. Hiervoor wordt een eigen bijdrage van 100 euro gevraagd.

Meer over de veranderingen rond juridische ondersteuning in het bericht ‘Koepels gaan door met Juridisch Steunpunt Regelrecht’.
 
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!