Nieuws

 Protestmanifestatie26-8-2011Manifestatie, hoezo dan?

Op maandag 19 september is het zover: de CG-Raad, de vakbonden en vele maatschappelijke organisaties voeren actie in Den Haag. Tegen de vele kabinetsmaatregelen die chronisch zieken en gehandicapten regelrecht treffen in hun mogelijkheden om te mee te doen en in hun portemonnee.

Het pgb verdwijnt grotendeels en daarmee de mogelijkheid om het leven zelf in te richten. Noodzakelijke zorg en voorzieningen worden duurder of worden helemaal niet meer vergoed. In het onderwijs verdwijnen de rugzakjes. In de arbeidsplekken bij de sociale werkvoorziening wordt fors gesneden. Veel Wajongers verdwijnen in de bijstand zonder kans op werk. En gemeenten krijgen minder geld waardoor ook zij op vervoer, begeleiding en voorzieningen van chronisch zieken en gehandicapten gaan bezuinigen. Dit leidt ertoe dat de kansen in de maatschappij – op werk, op een fatsoenlijke opleiding en een fijn sociaal leven - voor veel chronisch zieken en gehandicapten slechter worden.

Hier moet een einde aan komen. Het gaat dus om een hele trits maatregelen en daarom luidt de leus van onze actie ‘Stop de stapeling.’

Kom naar Den Haag!
Steeds meer partijen sluiten zich aan bij deze manifestatie en de actiedag belooft een succes te worden! Ook u kunt aan het succes van de actie bijdragen en uw stem verheffen tegen de ingrijpende kabinetsmaatregelen. Kom op 19 september naar Den Haag! Dit kabinet zet chronisch zieken en gehandicapten buitenspel op alle terreinen: werk, inkomen, zorg, wonen en onderwijs. Redenen te over om mee te doen aan dit protest. Noteer 19 september in uw agenda als actiedag! Laat zien en horen dat u het niet eens bent met het kabinetsbeleid.
 

Wat en waar?
De CG-Raad en een aantal maatschappelijke organisaties laten op 19 september van zich horen en zien via een eigen actieprogramma dat klinkt als een klok!

Iedereen is vanaf 11.30 uur welkom. Het programma start om 12.00 uur. Plaats: Koekamplaan in Den Haag. De locatie kan altijd nog wijzigen op basis van de opkomst en andere activiteiten. De Koekamplaan ligt vlakbij Centraal Station Den Haag, langs het Malieveld. Voor bewegwijzering vanaf Den Haag CS wordt gezorgd.

Programma

12.00 uur – 13.00 uur:        Podiumprogramma
 •                   Interviews met de mensen om wie het gaat: mannen en vrouwen, jong en oud, die allemaal worden getroffen door de kabinetsmaatregelen. Wat betekenen die maatregelen voor hun dagelijks leven? 
 •                   Een optreden van Eskalibur van Steinmetz Compaan  

  12.00 uur – 13.30 uur:        Rondom het podium
  Er staan tal van activiteiten van verschillende organisaties op het programma. Al deze activiteiten laten op een speelse manier zien welke effecten het kabinetsbeleid heeft voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Er wordt momenteel gewerkt aan verschillende programmaonderdelen, maar een tipje van de sluier kunnen we al oplichten. Zo wordt er een ludieke fotosessie gehouden en er is een ‘Babbelbox’.  

  13.45 uur:                          Gezamenlijke demonstratie
                                  Start rondgang met vakbonden en andere organisaties rond het Binnenhof.

  Na afloop van de demonstratie volgt een gezamenlijk slotprogramma op de Koekamplaan. Meer informatie hierover volgt nog.   
   
  Oproep: meld u aan als vrijwilliger
  Bij een grootschalige manifestatie als deze zijn er veel mensen nodig voor allerlei hand- en spandiensten. Denk daarbij aan de ordedienst (toezicht op een goed verloop van de actie), het uitdelen van folders en andere actiematerialen, mensen de weg wijzen etc.
  Wij zijn op zoek naar een flink aantal mensen die zich op 19 september voor deze onmisbare activiteiten willen inzetten.

  Help mee deze dag tot een onvergetelijke actiedag te maken en meld u aan als vrijwilliger! U kunt dit doen via het aanmeldformulier ‘Ik kom als vrijwilliger’ en geef uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. U hoort dan snel meer van ons! 

  Vervoer
  We gaan er vanuit dat mensen op eigen gelegenheid naar Den Haag komen. Voor degenen die niet in staat zijn vervoer naar Den Haag (en terug naar hun woonplaats) te regelen en aangewezen zijn op aangepast vervoer heeft de KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) ons een speciale gratis service aangeboden. De KNV zet die dag aangepaste taxibusjes in, die mensen thuis ophalen en weer terugbrengen. Meld u wel tijdig aan, UITERLIJK 5 september, want het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelding voor dit vervoer is mogelijk via aanmeldformulier ‘Aanvraag vervoer’.
  Na 5 september ontvangt u bericht van de vervoerder. 

  Op de hoogte blijven?
  Wilt u voortdurend op de hoogte blijven van de actie en de voorbereidingen? Kijk regelmatig op de website http://www.cg-raad.nl/ of meld u aan voor het actiebulletin via acties@cg-raad.nl o.v.v. actiebulletin Stop de stapeling.       
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!