Nieuws

 brochure 'Kanteling Wmo'5-7-2011
Geachte leden,

Mensen uit onze achterban die om welke reden moeite hebben met zelfstandig wonen, het voeren van het huishouden of meedoen in de samenleving kunnen een beroep doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Zij kunnen hiervoor terecht bij het Wmo-loket van hun gemeente. De medewerkers (Wmoconsulenten)
van dit loket geven informatie en advies over de mogelijke oplossingen, zoals algemene en individuele Wmo-voorzieningen. Ook kunnen zij ondersteuning geven bij het aanvragen van voorzieningen. Bijvoorbeeld een
woningaanpassing, een scootmobiel of verzorging of hulp in de huishouding. Samen
met een (Wmo-)consulent wordt gekeken wat de behoefte is en wat de beste
oplossing voor de aanvrager is.

Kanteling
Het project “Kanteling Wmo” van de CG-Raad, de CSO en het Programma VCP
heeft tot concrete afspraken met de Vereniging van Nederlandse gemeenten geleid.
Een daarvan is de afspraak dat Wmo-ambtenaren niet meer denken in termen van
voorzieningen en standaard oplossingen, maar in een gesprek met de burger kijken
wat de voor hem of haar meest passende oplossingen zijn. Dit gebeurt in het
zogenaamde “keukentafelgesprek”. Een gesprek waarbij de Wmo-consulent samen
met de burger onderzoekt welke behoeftes er zijn op de verschillende
levensterreinen (wonen, zorg, vervoer, etc.), welke beperkingen worden ervaren en
hoe deze het best opgelost kunnen worden. Meer dan tot nu toe wordt daarbij een
beroep gedaan op de eigen mogelijkheden van het individu. Een ander verschil met
het verleden is dat in het keukentafelgesprek ook de maatschappelijke participatie
(het “meedoen”) aan de orde komt.

Voorbereiding keukentafelgesprek
Het is belangrijk dat mensen zich goed voorbereiden op dit
gesprek. Hoe beter de voorbereiding, hoe minder men voor “verrassingen” komt te
staan tijdens het gesprek, maar belangrijker nog: de oplossingen zullen meer
toegesneden zijn op de persoon waar het om gaat.
Om hen hierbij te helpen hebben de CG-Raad, de CSO en Programma VCP in
nauwe samenwerking met MEE een brochure ontwikkeld, waarin een vragenlijst en
tips zijn opgenomen.
Deze brochure treft u bijgaand aan, in pdf-vorm.

Beschikbare downloads

brochure 'Kanteling Wmo iedereen doet mee'
  

Tip: Om PDF documenten te kunnen openen, lezen en uitprinten dient Adobe Acrobat Reader geïnstalleerd te zijn op uw computer. U kunt Acrobat Reader gratis downloaden.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!