Nieuws

 Oppositie maakt gehakt van bezuiniging op PG-organisaties4-7-2011
Het kabinet wil een sterke patiëtenbeweging en bezuinigt er tegelijkertijd keihard op. De oppositie vond het totaal onbegrijpelijk. Dit bleek tijdens het debat in de Tweede Kamer over de bezuinigingen op de patiënten- en gehandicaptenorganisaties.

De oppositie was in het debat zeer fel over de bezuinigingsplannen van minister Schippers. Jetta Klijnsma van de PvdA wees erop dat dit kabinet talrijke maatregelen neemt die chronisch zieken en gehandicapten treffen. Juist de partijen die deze stapelingseffecten zichtbaar kunnen maken, worden nu financieel aangepakt. Volgens Groen Links heeft het er daarom alle schijn van dat het kabinet kritische belangenorganisaties monddood wil maken.

Uitstel
De oppositie vond de bezuinigingsplannen onzorgvuldig. De SP hekelde het gebrek aan overleg met Kamer en PG-organisaties. Ook de snelheid waarmee de bezuinigingen doorgevoerd gaan worden, kreeg veel kritiek. De oppositie diende een motie in om de bezuinigingen uit te stellen en dan ook serieus naar alternatieven te kijken. De motie werd door de minister ontraden.

Decentralisatie
Voorafgaand aan het debat stuurde de CG-Raad de betrokken Kamerleden nog een mail. Daarin wees de CG-Raad op het bizarre feit dat steeds meer taken naar de gemeenten gaan terwijl de subsidie aan programma VCP - die lokale  belangenbehartigers ondersteunt - wordt stopgezet. Met name de Christen Unie maakte hier een punt van.

Premiefinanciering
De CG-Raad had ook een alternatieve financieringsmogelijkheid aangedragen: premiefinanciering. Uit recent onderzoek van de CG-Raad blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking best bereid is om maandelijks wat extra ziektekostenpremie te betalen om PG-organisaties te ondersteunen.

Meerdere oppositiepartijen, waaronder D66, wezen op het CG-Raad onderzoek en vroegen de minister om premiefinanciering serieus te onderzoeken. De minister reageerde afwijzend. Het zou hoogstens in de aanvullende verzekeringen kunnen worden opgenomen.

Coalitie houdt zich doof
Het optreden van de minister, de coalitiepartijen en PVV stemde treurig. Ze hielden zich doof voor alle argumenten om de plannen bij te stellen. Vaak met dooddoeners, zoals deze van het CDA: ‘Bezuinigen is moeilijk maar noodzakelijk.’

 
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!