Nieuws

 Brief namens leden: cliëntenbeweging uitkleden ongepast11-6-2011
 
Brief namens leden: cliëntenbeweging uitkleden ongepast

10-06-2011

De aangekondigde bezuinigingen op de patiënten- en gehandicaptenbeweging zijn onevenredig groot en ondermijnen de positie van de pgo-beweging. De cliëntenbeweging zo uitkleden is maatschappelijk ongepast. Dit schrijft de CG-Raad in een brief namens zijn leden aan Vaste Kamercommissie van VWS.

De financiële bijdrage aan pgo-organisatie bedraagt op dit moment 43 miljoen euro. Dat is slechts 0,048% van de totale zorgbegroting van 88 miljard. Op dit bescheiden bedrag wordt nu fors bezuinigd. In 2015 blijft nog slechts 25 miljoen over. Een kwart van alle pgo-organisaties verliest 70% van hun instellingssubsidie.

Ongepast
De pgo-beweging is de stem van de cliënt. Die stem aantasten in een tijd dat chronisch zieken en gehandicapten aan alle kanten hard worden getroffen door de bezuinigingsdrift van het kabinet is ongepast.

Meerwaarde
De bijdrage van de pgo-beweging aan de maatschappij is groot. Het zijn professioneel werkende organisaties die zich samen met de inzet van veel vrijwilligers sterk maken voor doelmatige en kwalitatief goede zorg, keuzemogelijkheden, zelfmanagement, een inclusieve samenleving, etc. De pgo-beweging bereikt veel op de terreinen van de zorg, onderwijs, mobiliteit en arbeid en andere levensbrede terreinen. Hun maatschappelijke en economische meerwaarde is groot.

Derde partij
De overheid zelf wenst een sterke derde partij als belangrijke tegenhanger van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. En ook op terreinen als arbeid, mobiliteit, onderwijs en inkomen wordt inbreng van de pgo-beweging verwacht. De bezuinigingen op de pgo-beweging zijn hiermee in tegenspraak.

Lokale ondersteuning
De subsidie aan het Programma VCP (Versterking Clienten Participatie) wordt volledig stopgezet. Het kabinet zet hiermee een rigoureuze streep door de landelijk ontwikkelde ondersteuning van lokale belangenbehartiging. Dit maakt volwaardige participatie van mensen met een beperking bij beleidsvorming vrijwel onmogelijk. Het kabinet ontneemt hiermee mensen met een beperking essentiële verantwoordelijkheid voor hun deelname aan de samenleving.

De brief aan de Vaste Kamercommissie voor VWS (pdf)
De brief is ook in cc naar Minister Schippers van VWS gestuurd.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!