Nieuws

 kwaliteitscriteria scoliose11-5-2011
Factsheets kwaliteitscriteria scoliose per ziekenhuis openbaar

De Vereniging van scoliosepatiënten heeft vandaag factsheets met gegevens over 2010 op haar website geplaatst waardoor patiënten inzicht krijgen in de naleving van de ‘Algemene kwaliteitscriteria behandeling scoliose’ door ziekenhuizen. De kwaliteitscriteria bevatten normen voor de behandeling van scoliose en deze zijn in 2010 vastgesteld. In de kwaliteitscriteria is ook een ‘Algemeen diagnose- en behandelschema scoliose’ opgenomen.
Scoliosepatiënten hebben nu informatie over de naleving van kwaliteitscriteria per ziekenhuis ter beschikking die hen ondersteunt bij de keuze van behandelaars en ziekenhuizen en bij het toetsen van de behandeling. De vereniging zet hiermee een grote stap naar transparantie en kwaliteitsverbetering van de scoliosezorg in Nederland. De factsheets zijn opgenomen op de website van de vereniging (http://www.scoliose.nl/) onder scoliose/behandeling.

Doel
De factsheets geven vanuit patiëntperspectief voor het eerst inzicht in kwaliteitsaspecten van de behandeling van scoliose per ziekenhuis waar scoliosebehandeling plaatsvindt. ‘Met de introductie van de factsheets biedt de vereniging voor het eerst unieke keuze-informatie aan scoliosepatiënten’ luidt de conclusie van Henk Buter, voorzitter van de vereniging. ‘Doordat patiënten nu beter zijn geïnformeerd, versterkt dat hun positie in de relatie met behandelaars, ziekenhuizen en ziektekostenverzekeraars’.

Charlotte Bethlem, bestuurslid van de vereniging, onderstreept het belang van een goede informatie voor patiënten: ‘Het betreft complexe zorg en daarvoor is nu voor het eerst een goede set informatie per ziekenhuis beschikbaar. Ook verzekeraars kunnen dit als leidraad gebruiken bij hun zorginkoop’.

Inhoud
De factsheets zijn gebaseerd op de in 2010 door de vereniging uitgebrachte ‘Algemene kwaliteitscriteria behandeling scoliose’. In de factsheets worden de eisen die zijn gesteld aan onderzoek, diagnosestelling en behandeling vergeleken met de gegevens over 2010, die door het ziekenhuis zelf zijn verstrekt. Er wordt informatie verstrekt over procedures voor onderzoek, communicatie, organisatie en aanbod van de zorg door ziekenhuizen, de samenstelling van het multidisciplinair behandelteam en de daaraan te stellen eisen. De factsheets geven ook inzicht in de ervaring van behandelaars, ondermeer door het minimum aantal jaarlijks te behandelen patiënten en het aantal jaarlijks uitgevoerde scolioseoperaties per orthopedisch chirurg weer te geven.

 
Werkwijze
Begin 2011 hebben de operatief/conservatief behandelende ziekenhuizen (OCBZ) en de conservatief behandelende ziekenhuizen (CBZ) een - voor een OCBZ dan wel voor een CBZ opgesteld - factsheet toegestuurd gekregen met het verzoek de factsheet zelf in te vullen met gegevens over 2010. Op deze wijze is te zien in hoeverre het desbetreffende ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging. De factsheets bevatten de door het ziekenhuis zelf ingevulde gegevens en zijn zonder bewerking van de vereniging op de site geplaatst. De informatie in de factsheets vormt een basis voor verder onderzoek naar de behandeling van scoliosepatiënten in Nederland. De vereniging heeft het voornemen om op regelmatige basis de ziekenhuizen te vragen naar de actuele stand van zaken van de op de factsheets vermelde kwaliteitscriteria.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!