Nieuws

 Online wegwijzer belasting17-2-2011Online wegwijzer voor belastingvoordeel
chronisch zieken

Chronisch zieken en gehandicapten hebben jaarlijks gemiddeld 2000 euro aan extra kosten vanwege hun ziekte of beperking. Gelukkig zijn die kosten deels aftrekbaar via de Belastingdienst. Daarvoor geldt een wirwar aan regels. Om die inzichtelijk te maken, lanceert de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) op 10 februari de site http://www.meerkosten.nl/.

Voor mensen met hoge zorgkosten geeft deze site een praktische handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2010, die voor 1 april ingediend moet zijn bij de Belastingdienst. Daarnaast bevat de site uitleg over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en informatie over andere tegemoetkomingen en financiële regelingen. Met behulp van de site kan men honderden euro’s terugverdienen bij de Belastingdienst. Het gaat dan om specifieke kosten zoals medische hulp, voorgeschreven medicijnen, dieet op doktersadvies en vervoer van en naar het ziekenhuis.

Wijzigingen
Ten opzichte van vorig jaar is de aftrek op een aantal punten veranderd. Zo is de aftrek van dieetkosten sterk gewijzigd en is het niet langer mogelijk om de eigen bijdrage AWBZ over voorgaande jaren af te trekken.
Ook zijn de Wtcg-criteria op een aantal belangrijke punten aangepast. Door intensieve lobby van de CG-Raad komen nu groepen in aanmerking voor de Wtcg die eerder niet werden getraceerd. Dit zijn: mensen met een rolstoel uit de Wmo, mensen met een pgb voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo, mensen die langdurig hulpmiddelen gebruiken en mensen die nog met onjuist of met een te hoge dagdosering op de medicijnlijst staan.

Praktisch
In begrijpelijke taal geeft de site uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2010. De site volgt de opbouw van het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst, waardoor het gelijktijdig en stapsgewijs te gebruiken is. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten terug te verdienen zijn. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van het inkomen en dat van de eventuele fiscale partner.

Geen internet
Diegenen die geen internet hebben, kunnen vanaf 10 februari de brochure Belastingvoordeel 2010 bestellen. Dit kan door € 5,80 over te maken op rekeningnummer 3188522 ten name van de CG-Raad te Utrecht, onder vermelding van Belastingbrochure 2010, naam, adres, postcode en woonplaats.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!