Nieuws

 Nationale Pijnmeting27-9-2010
De website http://www.mijnpijn.nl/ met daarop de Nationale Pijnmeting is in de lucht en te bekijken!

De campagne “Wie luistert er naar mijn chronische pijn?” op mijnpijn.nl is gestart en wij willen graag de volgende uitgangspunten met u delen en nogmaals toelichten waarom deze campagne gehouden wordt. Wij geven als NVVR "de Wervelkolom" samen met diverse andere patiëntenverenigingen onze medewerking aan deze campagne. Op de website www.mijnpijn.nl kunt u zien welke organisaties er nog meer aan meewerken.

Pfizer en haar partners is de campagne voor beter pijnmanagement gestart met het doel:
Mensen met chronische pijn op het juiste moment, de juiste zorg, van de juiste zorgverlener te bieden.

Waarom is de campagne noodzakelijk?
 •          Chronische pijn zorgt voor (onnodig) leed en druk bij individuele patiënten en hun families en werkgevers
 •          De  impact van chronische pijn is groot: individueel, sociaal en economisch
 •          De omvang van chronische pijn is enorm: Eén op de vijf volwassenen in Europa leeft met deze aandoening  
 •          'Spaghettidiagnostiek'  komt veel voor: van de ene naar de andere behandelaar verwezen worden, wat leidt tot versnipperde hulp en inefficiënte zorg rondom chronische pijn
 •          Chronische pijn wordt onvoldoende als werkelijke gezondheidsprioriteit erkend

  Op Europees niveau is de laatste maanden door een Steering Committee en Executive Committee bestaande uit deskundigen en afgevaardigden van artsen- en patiëntenorganisaties aan het rapport, de Pain Proposal. Met het aanbieden van de Pain Proposal en publicatie ervan zal de campagne starten voor mensen met chronische pijn.

  Opzet en doel van de activiteiten

  1.     Aanbieding van het “Pain Proposal” rapport aan de Europese Commissie op 28 september 2010 a.s. om 18.00 uur.
 •          De Pain Proposal streeft naar herkenning van de persoonlijke, sociale en economische invloed van chronisch pijn bij de Europese populatie. Het brengt knelpunten in kaart, inefficiënt pijnmanagement en uitdagingen in het huidige pijnmanagement in Europa, inclusief Nederland. Daarnaast biedt het aanbevelingen voor betere ondersteuning, zorg en aanpak.

  2.     De Nationale Pijnmeting op http://www.mijnpijn.nl/ wordt door het Pijnbehandelcentrum van het Erasmus MC gehouden om de aard, ernst en invloed van chronische pijn in Nederland in kaart te brengen.

  3.     Actie op de website mijnpijn.nl voor het tekenen van een Europese petitie voor beter pijnmanagement
 •          De petitie voor betere rechten van de mensen met chronische pijn zal geplaatst worden op de website http://www.mijnpijn.nl/ en via die weg voor alle bezoekers te vinden zijn, waardoor leden van patiëntenverenigingen en het publiek hun belangstelling voor de campagne kunnen tonen en blijk kunnen geven van hun steun voor verandering.
 •          Later dit jaar hopen we grote steun vergaard te hebben voor de petitie.

  4.     Een prikbord op http://www.mijnpijn.nl/ voor mensen die lijden aan chronische pijn en met hun verhaal anderen kunnen ondersteunen of laten zien dat er beter pijnmanagement nodig is.
 •           Mensen met chronische pijn worden uitgenodigd om hun ervaringen via internet en de sociale media uit te wisselen. Hun ervaringen zullen online worden weergegeven om steun te bieden aan anderen die met chronische pijn leven en zullen ook gebruikt worden om informatie te verstrekken over de ontwikkeling van het “Pain Proposal Consensus Report”, een Europa-breed rapport over de huidige behandeling van chronische pijn.

  Deze activiteiten vormen straks het bewijs van de erkenning van de persoonlijke, sociale en economische impact van chronische pijn op de Europese bevolking. Daarnaast bieden ze aanleiding tot noodzakelijke veranderingen, waardoor de juiste patiënt op het juiste tijdstip de juiste behandeling zal krijgen.

  Verder zal de campagne inzicht geven in hoeverre chronische pijn relevant is voor onze achterban, welke knelpunten in de zorg er zijn en een basis zijn om nader beleid te vormen. Bovendien kunnen we hiermee gezamenlijk een krachtig signaal afgeven en chronische pijn hoger op de agenda krijgen bij beleidsmakers, verzekeraars en behandelaars.

  Leen Voogt, Voorzitter NVVR "de Wervelkolom"
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!