Nieuws

 Patiëntenorganisaties bundelen krachten voor een betere keuringspraktijk29-9-2009
Op 1 oktober ’09 gaat het advies- en meldpunt van start waar mensen met whiplash en ME/CVS terecht kunnen met vragen en meldingen over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheids-keuringen en bezwaar- of beroepsprocedures.
Dit advies- en meldpunt is een belangrijk onderdeel van het project ‘Kennis en kracht - Samen naar een betere keuringspraktijk’. De Whiplash Stichting Nederland en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid werken in dit project toe naar een platform waar meer patiëntenorganisaties expertise uitwisselen en gezamenlijk ondersteuning bieden aan patiënten die te maken krijgen met ziekeverzuim en arbeidsongeschiktheidskeuringen.

Mensen met ME/CVS en whiplash stuiten in contact met een bedrijfs- of keuringsarts op vergelijkbare knelpunten. Over beide aandoeningen bestaan nogal wat vooroordelen en misverstanden. Bij het vaststellen van beperkingen en van arbeidsmogelijkheden is er vaak een groot verschil tussen het oordeel van de bedrijfs- of keuringsarts en wat iemand zelf ervaart. De Whiplash Stichting Nederland en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid ontvangen van het ministerie VWS subsidie om in een gezamenlijk project te werken aan verbetering van de keuringspraktijk.

De subsidie maakt het mogelijk om al per 1 oktober een advies- en meldpunt te openen waar mensen met whiplash en ME/CVS terecht kunnen met vragen over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheids-keuringen en bezwaar- en beroepsprocedures. Via het meldpunt worden ervaringsgegevens verzameld die belangrijke input geven voor de belangenbehartiging. Onder meer richting UWV, beroepsorganisaties, bedrijfs- en verzekeringsartsen en politici. Het advies- en meldpunt is op werkdagen van 9.00-13.00 uur bereikbaar op telefoon  050 549 29 06. Melden van ervaringen kan telefonisch, maar ook via http://www.steungroep.nl/ en via http://www.whiplashstichting.nl/.

De verworven deskundigheid en opgedane ervaring worden tijdens dit samenwerkingsproject geïmplementeerd en verder ontwikkeld. Vanuit de ervaring in samenwerking op het gebied van voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging willen beide organisaties de basis leggen voor een netwerk van patiëntenorganisaties, gericht op het thema arbeidsongeschiktheidskeuringen. Dit moet een platform worden voor het uitwisselen van expertise en het bieden van ondersteuning. Deze krachtenbundeling moet de patiëntenparticipatie bij keuringen – zowel in individuele keuringssituaties als op het collectieve niveau –  waarborgen en zodoende de kwaliteit verbeteren.
Het project loopt van 1 juli 2009 tot 31 december 2012.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!