Nieuws

 Meldactie AWBZ15-4-2009
AWBZ in beweging

Heeft u te maken met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Bijvoorbeeld omdat u thuis verzorging krijgt of omdat uw kind begeleiding nodig heeft. Of omdat uw vader of moeder in een speciale woonvorm woont. Dan heeft u waarschijnlijk ook gemerkt dat dit jaar veel in de AWBZ is veranderd.

Beter of slechter?
De gezamenlijke cliëntenorganisaties willen graag van u weten wat de veranderingen voor u (of iemand in uw directe nabijheid) betekenen. Is uw situatie veranderd? En als dit zo is, vindt u dan dat het beter of slechter is geworden?
De ervaringen die u en andere mensen aan ons melden zijn belangrijk. We verwerken ze in een rapport voor de minister en de Tweede Kamer. U vindt het rapport eind mei op http://www.consumentendezorg.nl/

Doe dus mee aan de ‘meldactie AWBZ’
Iedereen die met de AWBZ te maken heeft, kan zijn of haar eigen verhaal kwijt tijdens de landelijke meldactie van 18 april tot 10 mei:
 • Vul de vragenlijst in op http://www.consumentendezorg.nl/. Invullen duurt ongeveer 15 minuten.
 • Wilt u liever iemand spreken? Bel dan met Consument en de Zorg: 030 – 29 16 777, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
  Uw verhaal blijft anoniem.

  Voor wie is de AWBZ?
  Mensen die langdurige zorg nodig hebben, kunnen een beroep doen op de AWBZ.
  Bijvoorbeeld voor begeleiding, verpleging of persoonlijke verzorging.
  Soms voor opvang in speciale dagcentra als deelname aan onderwijs niet mogelijk is.
  Of speciale dagbesteding voor iemand die geen gewoon werk kan krijgen.
  Daarnaast is de AWBZ er voor zorg in speciale woonvormen of zorginstellingen.

  Samenwerkende organisaties
  De ‘Meldactie AWBZ’ is een gezamenlijke actie van 7 landelijke cliëntenorganisaties: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties, Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg, LOC zeggenschap in zorg, Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, Per Saldo en Platform Verstandelijk Gehandicapten in samenwerking met Zorgbelang en Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.
 • Nieuwsbrief
  E-mail
  Nieuwsarchief
  Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!