Nieuws

 Clientenrechten.nl wijst zorgconsumenten op hun rechten5-2-2009
80% van Nederlanders kent rechten niet, 70% weet niet waar informatie te halen is

Vandaag is de campagne Clientenrechten.nl, voor uw recht in de zorg gestart. Deze campagne blijkt nodig, want onderzoek wijst uit dat de meeste Nederlanders hun rechten in de zorg niet kennen en niet weten waar zij terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Op
http://pr-wise.createsend3.com/t/r/l/jjhytd/btkidujl/r kunnen mensen organisaties vinden die onafhankelijke en betrouwbare informatie en ondersteuning bieden. Clientenrechten.nl is een initiatief van Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), de Consumentenbond, kiesBeter.nl, Consument en de Zorg van de NPCF en de Zorgbelangorganisaties.

Representatief onderzoek laat zien dat ruim 80% van de Nederlanders de rechten en regelingen in de zorg niet kent. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende partijen, Verontrustender is dat bijna 70% niet weet waar zij informatie en ondersteuning kan vinden over hun rechten als patiënt. Nederlanders weten het minst over hun rechten als het over het medisch dossier gaat. 86% van de Nederlanders weet bijvoorbeeld niet dat als zij de arts vragen om delen van hun medisch dossier te vernietigen, de arts daar de uiteindelijke beslissing over neemt. Op de vraag of artsen onderling over een patiënt mogen praten, denkt 46% van de mensen dat dit mag omdat hulpverleners onderling geen geheimhoudingsplicht hebben. Maar hulpverleners mogen dit alleen doen met toestemming van de patiënt. Ook als het gaat over het indienen van een klacht zijn er onduidelijkheden. Deze cijfers wijzen uit dat het noodzakelijk is om het onderwerp cliëntenrechten en de weg naar informatie en ondersteuning meer onder de aandacht te brengen.

Campagne Clientenrechten.nl
De campagne “Clientenrechten.nl; voor uw recht in de zorg” is gericht op mensen die gebruik maken van zorg. In wachtkamers van apotheken en huisartsen kunnen Nederlanders de campagne tegenkomen in folders, op posters en door middel van informatie die te zien is op beeldschermen. De aandacht van Nederlanders wordt getrokken door vragen te stellen waar iedereen mee te maken kan krijgen, maar lang niet iedereen het antwoord op weet. Er wordt voor meer informatie verwezen naar de website http://pr-wise.createsend3.com/t/r/l/jjhytd/btkidujl/y. Naast de genoemde gezamenlijke initiatieven werken de afzonderlijke organisaties in deze campagne ook aan het beter vindbaar maken van eenduidige en voor iedereen toegankelijke informatie over rechten in de zorg.

Over Clientenrechten.nl
Clientenrechten.nl is een initiatief van CG-Raad, Consumentenbond, kiesBeter.nl, Consument en de Zorg van de NPCF en de Zorgbelangorganisaties. Dit initiatief wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!