Nieuws

 De Belastingdienst geeft graag geld terug5-12-2006
De regeling voor teruggave van belasting in verband met ziektekosten en buitengewone uitgaven is er niet voor niets. Daarom wil de Belastingdienst – net als vorig jaar – zoveel mogelijk mensen attenderen op de mogelijkheden van de regeling. Begin december verstuurt de belastingdienst 400.000 formulieren aan iedereen die hier, volgens de bekende inkomensgegevens, recht op heeft.
Door Marja van Charante

Nog altijd is er een grote groep mensen die wel recht heeft op teruggave van kosten, maar geen gebruik maakt van de mogelijkheden. Vooral chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen hebben recht op teruggave van onder meer uitgaven aan onder meer de ziektekostenverzekering of voor de aanschaf van een bril of gehoorapparaat. Maar lang niet allemaal maken zij gebruik van aftrekmogelijkheden.

Ook mensen die geen jaarlijkse aangifte doen, betalen belasting. De premies worden ingehouden op loon, uitkering of pensioen. Vaak kunnen zij een gedeelte van de ingehouden belastinggelden terugkrijgen, wanneer zij uitgaven hebben gedaan in verband met ziekte of handicap.
Velen van hen hebben ook recht op een extra tegemoetkoming in de kosten via de Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU).

Welke kosten
Geld terugverdienen kan wanneer u te maken hebt met onder meer:
  • betaling premies ziektekostenverzekeraar
  • eigen bijdragen voor medische behandelingen
  • bijdragen voor medicijnen op voorschrift van een arts
  • dieet op voorschift door een arts
  • aanschaf van een bril, hoorapparaat of kunstgebit,
  • betaling voor verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis
  • uitgaven voor verpleging thuis
  • extra uitgaven voor kleding en beddengoed veroorzaakt door een langdurige ziekte
  • reiskosten bij ziekte of handicap
  • uitgaven voor arbeidsongeschiktheid.
De aanpak
Bij de vaststelling van belastingbedragen worden zogeheten heffingskortingen in mindering gebracht. Deze kortingen, die ook worden toegepast op buitengewone uitgaven, kunnen bij elkaar een fors bedrag omvatten. Wie te maken heeft met veel buitengewone uitgaven, kan zelfs recht hebben op een extra tegemoetkoming van de Belastingdienst. Het totaalbedrag aan heffingskortingen moet dan hoger zijn dat het inkomen dat je overhoudt. Wie in aanmerking wil komen voor de extra tegemoetkoming moet wel aangifte doen.

Veel mensen kunnen door het invullen van een zogenaamd Tz-formulier hun buitengewone uitgaven met de Belastingdienst verrekenen. De Belastingdienst verzendt jaarlijks in december dit formulier aan mensen, waarvan bekend is dat zij buitengewone uitgaven maken. Meestal heeft de Belastingdienst al veel bekende gegevens ingevuld. Degene die het biljet ontvangt, hoeft alleen maar het totaalbedrag van de gemaakte meerkosten in te vullen. De Belastingdienst berekent na ontvangst van het ingevulde Tz-formulier of u in aanmerking komt voor teruggave van gelden of zelfs voor een Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU). In 2005 heeft de Belastingdienst ruim 2.80.000 Tz-formulieren verstuurd.
Wie een Tz-formulier van de Belastingdienst ontvangt, maar vaststelt dat de daarop ingevulde gegevens niet kloppen, kan de gegevens verbeteren door het aanvragen en invullen van een T-biljet.
Dit T-biljet is ook bedoeld voor wie geen Tz-formulier ontvangt en ook geen jaarlijkse belastingaangifte doet. Het T-biljet stelt mensen in staat hun gemaakte buitengewone uitgaven op te voeren. De Belastingdienst berekent na ontvangst van het ingevulde T-biljet of iemand recht heeft op teruggave van betaalde belastinggelden of op een Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU).
  
Aangifte doen, een Tz-formulier of een T-formulier invullen: hierover kunnen nog vragen rijzen. Hiervoor en voor het opvragen van de formulieren, kunt u terecht bij de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Deze informatielijn is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Ook kunt u belastingformulieren invullen via Internet: www.belastingdienst.nl
Deze site geeft ook veel aanvullende informatie over kosten en uitgaven die u als aftrekpost kunt opvoeren.

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) brengen in februari de geheel geactualiseerde uitgave uit van de publicatie ‘Belastingaangifte 2006 in verband met handicap of ziekte’. Deze uitgave is dan gratis te downloaden van de websites van CG-Raad en FvO.
Er komt een beperkte oplage van de gedrukte versie. Deze uitgave is niet kosteloos en kan vanaf februari 2007 worden besteld via de Bestellijn van de CG-Raad, telefoon (030) 291 66 50.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!