Nieuws

 Medische keuring bij verlenging parkeerkaart niet meer verplicht29-4-2008
Het is voor mensen met een blijvende beperking niet meer nodig elke vijf jaar een medische herkeuring te ondergaan om hun gehandicaptenparkeerkaart te laten verlengen. Een groot deel van de gehandicaptenparkeerkaarten wordt automatisch verlengd.

Dit is een gevolg van een wijziging van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart (GPK) die op 3 april is ingegaan.
Jaarlijks moeten ongeveer 73.000 mensen voor de verlenging van hun gehandicaptenparkeerkaart een herkeuring ondergaan. Van deze groep is 80 procent blijvend gehandicapt en hoeft nu dus niet meer te worden herkeurd. De gemeente verlengt hun parkeerkaart automatisch.

Herkeuring
Als er twijfel is of een handicap permanent is dan moet er wel een herkeuring plaatsvinden tenzij bijvoorbeeld gegevens uit het WMO-dossier anders uitwijzen. Wanneer de gemeente te weinig gegevens heeft van de aanvrager dan moet de keurende instantie, vaak de GGD, oordelen of de aanvrager voor een herkeuring moet verschijnen.
In totaal wordt door de regeling jaarlijks bijna 6 miljoen euro bespaard aan administratieve kosten en reiskosten.

Klantvriendelijk
De CG-Raad is betrokken geweest bij de nieuwe regeling die zorgt voor minder kosten en een eind maakt aan het ongemak van onnodige keuringen en reistijd. De CG-Raad is ook actief om andere onderdelen van het beleid rond de gehandicaptenparkeerkaarten te verbeteren. Bijvoorbeeld door het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart in alle gemeenten gratis te maken. De CG-Raad is hierover in overleg met de politiek en de gemeenten.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!