Nieuws

 Ontevreden over uw indicatie huishoudelijke verzorging? Meld het!11-1-2008
Heeft u onlangs een (nieuwe) indicatie gekregen voor huishoudelijke verzorging? Meld uw ervaringen via www.meldpuntherindicatie.nl of 0900-2437070 (10 cent per minuut). Met dit meldpunt willen de CG-Raad en andere cliëntenorganisaties de problemen zichtbaar maken die zich bij de indicatiestellig voordoen. Vervolgens kunnen ze dan druk uitoefenen op regering en gemeenten om snel met oplossingen te komen.

Huishoudelijke verzorging valt sinds kort onder een nieuwe wet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Van ruim 300.000 chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die al huishoudelijke verzorging kregen (via de Awbz), moet de situatie opnieuw worden beoordeeld. Daarnaast gaat het nog om duizenden nieuwe mensen. De kans dat bij deze gigantische operatie fouten worden gemaakt, is aanzienlijk. Vandaar de oprichting van het meldpunt.

Hoe verloopt de indicatiestelling?
Een deskundige beoordeelt of u in aanmerking komt voor huishoudelijke verzorging. De deskundige let op persoonlijke omstandigheden en de regels die in de wet zijn vastgesteld. De (her)indicatiestelling is een advies aan de gemeente. Op grond van dat advies beslist de gemeente welke zorg u krijgt. Bijvoorbeeld: twee keer vier uur huishoudelijke verzorging in de week.

Wat kan er mis gaan?
Het kan bijvoorbeeld zijn, dat u veel minder hulp krijgt dan u nodig heeft. Of dat u na uw herindicatie minder uren huishoudelijke verzorging krijgt dan vroeger, terwijl uw situatie niet is veranderd. Of dat u nu alphahulp krijgt terwijl u eerst thuiszorg kreeg.

Invullen vragenlijst
Problemen maar ook positieve ervaringen met uw (her)indicatie kunt u melden op www.meldpuntindicatiestelling.nl. Het invullen van de vragenlijst kost slechts enkele minuten. Verder kunt u ook bellen met 0900-2437070 (10 cent per minuut), het centrale telefoonnummer van de informatie- en klachtenbureaus gezondheidszorg.

Wat gebeurt er met de meldingen?
Als uit de meldingen blijkt dat het in bepaalde gemeenten helemaal mis gaat, zullen die gemeenten daar meteen op worden aangesproken. Verder worden de resultaten van het meldpunt gepubliceerd op de websites van de betrokken organisaties. Ook worden de resultaten aangeboden aan het ministerie van VWS, de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Betrokken cliëntenorganisaties
Het Meldpunt is een initiatief van de volgende organisaties:
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!