Nieuws

 Herbeoordeelde WAO-ers zitten nog steeds zonder werk15-11-2006
Samen met de vakbonden hebben de organisaties van mensen met een handicap of chronische ziekte een enquête gehouden onder hun leden die herbeoordeeld zijn voor de WAO. Gisteren (8 november) verscheen het rapport: “Herbeoordeling, reïntegratie, werk? Een praktijksignalement.”

Tijdens een door de FNV georganiseerde bijeenkomst boden Fini de Paauw (vice-voorzitter CG-Raad) en Leo Hartveld (federatiebestuur FNV) het rapport op 8 november aan enkele Kamerleden aan.

In het rapport staan ervaringen van 380 WAO'ers die volgens de nieuwe keuringscriteria zijn herbeoordeeld. Driekwart had een volledige uitkering waarvan bij de helft na een 'gezondverklaring' de uitkering werd beëindigd. Dat de Haagse keuringsnormen ver weg staan van de dagelijkse realiteit wordt bevestigd door opmerkingen van de deskundigen bij het UWV. Cliënten horen dat ze op de arbeidsmarkt "kansloos" zijn of "achter in de rij staan".
De aanname dat werkende WAO'ers met een gedeeltelijke uitkering na de herkeuring meer kansen hebben op urenuitbreiding is te optimistisch. Bijna de helft van de respondenten meldt dat de eigen werkgever niet wil praten over welke vorm van reïntegratie dan ook. Al met al zit 90 procent van de WAO'ers, die hun ervaringen hebben gemeld, na de herkeuring nog steeds zonder werk of zonder urenuitbreiding. WAO'ers die wel aan de slag komen, staan na korte tijd weer op straat.

verbeteringen

De CG-Raad stelt een aantal verbeteringen voor:
 1. De aanpassing van het Schattingsbesluit ongedaan maken.
  Het schattingsbesluit is aangescherpt:
  • Wanneer 3 functies met in totaal 9 arbeidsplaatsen beschikbaar zijn in heel Nederland gaat het Schattingsbesluit er vanuit, dat het gemiddelde inkomen uit die 3 functies verdiend kan worden. Vroeger vond men dat er minimaal 3 functies met in totaal 30 arbeidsplaatsen in Nederland beschikbaar moesten zijn.
  • Van bijna alle functies in Nederland gaat men er nu vanuit dat die ook in deeltijd te verrichten zijn. Vroeger beoordeelde men of er ook werkelijk deeltijdfuncties beschikbaar waren.
  Deze aanscherping leidt in 15% van de herbeoordelingen tot aanmerkelijk verlies van inkomen. Dat is onrechtvaardig.
  De aanscherping van het Schattingsbesluit moet worden teruggedraaid.
 2. Betere reïntegratietrajecten voor mensen die terecht goedgekeurd worden, omdat zij inmiddels hersteld zijn, maar daarvoor wel jarenlang door het UWV aan hun lot zijn overgelaten.
 3. Een correcte toepassing van de ‘Richtlijn Medisch Arbeidsongeschiktheidscriterium’ voor mensen met moeilijk objectiveerbare aandoeningen. De Richtlijn schrijft voor dat de verzekeringsarts “objectief vaststelt of er sprake is van een consistent geheel van stoornissen, beperkingen en handicaps”. De praktijk lijkt nu te veel voor te komen, dat de beperkingen wel geconstateerd worden, maar dat men door het ontbreken van een duidelijke stoornis, maar tot de conclusie komt dat de beperking ‘tussen de oren zit’. De voorbeelden in het rapport die door mensen gegeven worden die dit treft zijn schrijnend. De Richtlijn moet simpelweg correct toegepast worden.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!