Nieuws

 Morfine, dexamfetamine of cannabis in het verkeer, let op wettelijke regels30-11-2021
Rijksoverheid.nl heeft haar informatie over de medicijnen morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis en verkeersdeelname recent aangevuld. Doel hiervan is om patiënten die deze medicijnen op recept gebruiken beter te informeren over de wettelijke regels als ze bijvoorbeeld willen autorijden of fietsen. Het beschrijft hoe de politie te werk gaat bij een eventuele verkeerscontrole. En licht toe hoe patiënten ervoor kunnen zorgen dat het OM rekening houdt met hun medicatiegebruik bij verkeersdeelname. Op verzoek van de overheid brengt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) deze informatie onder de aandacht van belanghebbenden.

Voor patiënten die morfine, medicinale cannabis of dexamfetamine op recept gebruiken, is het belangrijk om te weten wat zij wél en níet mogen als zij deelnemen aan het verkeer. Op de website Rijveiligmetmedicijnen.nl van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) staat per medicijn wettelijke informatie over verkeersdeelname. Met morfine, medicinale cannabis en dexamfetamine mag je bijvoorbeeld de eerste periode niet rijden. Aangezien deze drie middelen ook als drugs kunnen worden gebruikt, heeft de overheid er in 2017 wettelijke grenswaarden voor vastgesteld bij verkeersdeelname. Dit betekent dat er een wettelijk maximum geldt van hoeveel iemand hiervan mag gebruiken als zij of hij bijvoorbeeld met de auto, scooter of fiets deelneemt aan het verkeer. De wet maakt alleen geen uitzondering voor mensen die deze medicijnen op recept volgens voorschrift gebruiken. Dat zou betekenen dat ook zij strafbaar zijn wanneer ze de grenswaarden overschrijden. Dat is natuurlijk een onwenselijke situatie.

Controle op medicatiegebruik in het verkeer
Rijksoverheid.nl beschrijft nu op welke manier de politie op deze middelen controleert in het verkeer. Hierdoor weten patiënten die deze medicijnen op recept gebruiken wat ze kunnen verwachten in het uitzonderlijke geval dat de politie hen hierop test.

In de praktijk wordt hier zo mee omgegaan:

De politie kan verkeersdeelnemers controleren op drugs- of medicijngebruik. Bijvoorbeeld tijdens een verkeerscontrole, bij aanwijzingen van onveilig rijgedrag, of bij uiterlijke kenmerken die wijzen op drugsgebruik. Bij zo’n controle neemt de politie een speeksel- of psychomotorische test af. De speekseltest op drugs kan een positief testresultaat geven op deze middelen, ook als mensen ze op recept gebruiken. Bij een psychomotorische test kijkt de politie naar de oog- en spraakfunctie en het gedrag om te bepalen of de bestuurder onder invloed is. Bij het vermoeden dat de bestuurder onder invloed is van een stof, moet deze mee naar het bureau voor een bloedtest die een arts afneemt. Mensen die medicijnen gebruiken, kunnen dit zeggen. De agent zet dit in het proces-verbaal, maar gaat wel verder met de controle. 

Medische verklaring insturen
Het Openbaar Ministerie (OM) beslist uiteindelijk of de bestuurder vervolgd wordt. Dat doet zij bijvoorbeeld wanneer de bestuurder geen medische verklaring kan insturen, zoals een doktersrecept of actueel medicatieoverzicht. Of als de bestuurder de medicatie op recept heeft gecombineerd met alcohol of met andere drugs. Maar ook wanneer de bestuurder is gaan rijden na inname van een hogere dosering dan voorgeschreven. In deze gevallen is zij of hij altijd strafbaar vanwege het risico voor de verkeersveiligheid.

Afspraken over medicatie op recept en schade in het verkeer
Verder geeft rijksoverheid.nl nu ook informatie over de afspraken als een bestuurder met morfine, medicinale cannabis of dexamfetamine op recept schade veroorzaakt aan het eigen voertuig of aan anderen. Over het algemeen keert de verzekeringsmaatschappij de schade uit als de bestuurder daarvoor verzekerd is. Daarbij is het belangrijk dat de patiënt gewend was aan haar of zijn medicatie én de medicijnen volgens doktersvoorschrift gebruikt. Patiënten met deze medicatie op recept doen er verstandig aan om bij de eigen verzekeraar te informeren naar de exacte afspraken voor medicijngebruikers.

Lees meer: 
•    Zie de informatie over medicatie- en drugsgebruik in het verkeer op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/medicijnen-in-het-verkeer en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/drugs-in-het-verkeer
•    Bekijk voor meer informatie over medicatiegebruik en verkeersdeelname ook de website van het IVM www.rijveiligmetmedicijnen.nl 
•    Of zie de website www.apotheek.nl van apothekersbranchevereniging KNMP voor betrouwbare informatie over geneesmiddelen. 
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!