Nieuws

 Rechter denkt in geest Wmo22-8-2007
De eerste uitspraak over de uitvoering van de Wmo is een feit. En die uitspraak is ronduit positief voor de mensen die aangewezen zijn op de Wmo. De rechter heeft bepaald dat de individuele omstandigheden van een aanvrager de maatstaf voor de compensatieregeling van de Wmo moeten zijn. Een Wmo-aanvrager spande een rechtzaak aan tegen een gemeente; zij was het niet eens met haar indicatie voor huishoudelijke hulp uit de Wmo en de hoogte van de PGB-vergoeding. Zij bestreed voor de rechter het aantal uren huishoudelijke hulp dat was toegekend en de hoogte van het PGB. De rechtbank in Groningen stelde de verzoeker op alle punten in het gelijk. De rechter tikte in de uitspraak de gemeente en haar Wmo-beleid op de vingers.

Individueel onderzoek
De belangrijkste conclusie van de rechter is dat de gemeente per geval zorgvuldig onderzoek moet doen naar de behoeften en beperkingen van de aanvrager. In dit geval schoot het onderzoek van de gemeente tekort. Dat onderzoek was geen goede basis voor een indicatiestelling. Daarnaast had de gemeente haar beslissing onvoldoende gemotiveerd. Van groot belang voor mensen in ándere gemeenten is de conclusie dat niet het uuitgestippelde Wmo-beleid van de gemeente doorslaggevend is, maar dat de individuele omstandigheden van de aanvrager de voorzieningen leidend zijn.

PGB-Vergoeding
Een andere belangrijke conclusie van de rechter is dat de hoogte van de PGB-vergoeding geen vaststaand gegeven is. De gemeente had in haar beleid de hoogte van de PGB-vergoeding vastgelegd en was van mening dat over de hoogte geen discussie kon bestaan omdat dit in het gemeentelijke beleid stond. De rechter veegde dit argument van tafel en bepaalde dat de aanvrager recht heeft op een hogere vergoeding. Tussen de gemeenten in Nederland bestaan grote verschillen in de hoogte van de PGB-vergoeding. De uitspraak van de Rechtbank Groningen heeft tot gevolg dat mensen zich niet hoeven neer te leggen bij een PGB waar ze de benodigde hulp niet mee kunnen betalen.

 
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!