Nieuws

 'Meedoen gaat niet vanzelf'. Vijfenveertig uitdagingen...31-7-2007
'Meedoen gaat niet vanzelf'. Vijfenveertig uitdagingen voor zeven departementen en één kabinet

Mensen met een beperking lopen dagelijks tegen hobbels en barrières aan. Het oplossen van deze barrières moet een uitdaging voor het kabinet zijn. De knelpunten waar mensen met een beperking tegenaan lopen zijn onderzocht door het Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid-chronisch zieken (GOG-cz). Het onderzoek onder een brede groep mensen met een beperking heeft een notitie opgeleverd die de knelpunten in de vorm van uitdagingen aan het kabinet formuleert. De notitie is op 25 juli aan staatssecretaris Bussemaker aangeboden.

De titel van de notitie, "Meedoen gaat niet vanzelf", geeft de kern van de problemen weer. Mensen met een beperking willen net als iedereen leren, werken, reizen en uitgaan, maar lopen nogal eens tegen praktische en administratieve problemen aan waardoor zij niet het leven kunnen leiden dat zij zouden willen.
Het onderzoek van GOG-cz levert uitdagingen op als het voorkomen van schooluitval, het bevorderen van de arbeidsparticipatie, het toegankelijk maken van het openbaar vervoer en het zorgen voor meer aangepaste woningen.

De notitie bevat uitdagingen voor het hele kabinet en voor zeven specifieke departementen. In de notitie staan oplossingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het regeerakkoord. Hierin staan hoopgevende plannen om mensen met een beperking volwaardig mee te laten draaien in de samenleving. De organisaties in het GOG-cz willen dat het kabinet voldoende middelen beschikbaar stelt om deze plannen te verwezenlijken. Zij hopen dat het kabinet de uitdagingen aangaat en dat de belangen van mensen met een beperking onder de aandacht blijven.

Ook Kamerleden ontvangen de notitie zodat zij toe kunnen zien op de uitvoering van de voorstellen en aan een oplossing kunnen bijdragen. Deze gezamenlijke inzet moet ertoe leiden dat mensen met een beperking beter mee kunnen doen in de samenleving.

In het GOG-cz werken vijf landelijke organisaties samen: de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad, de Landelijke Federatie Belangenverenigingen Nederland, MEE Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en het Platform GGZ.

Kijk op http://www.cg-raad.nl/organisatie/meedoen.pdf voor de notitie "Meedoen gaat niet vanzelf"
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!