Nieuws

 Aangepast sportief bewegen voor mensen met een chronische aandoening15-11-2006
Op vrijdag 10 november tijdens het openingscongres van de Week van de Chronisch Zieken, ontving staatssecretaris van VWS mevrouw Ross-van Dorp het rapport ‘Aangepast Sportief Bewegen’ uit handen van mevrouw H. Snellen, directeur van de Reumapatiëntenbond.

Het rapport presenteert een visie over aangepast sportief bewegen voor mensen met een chronische aandoening. Deze visie is het resultaat van een samenwerking van NebasNsg, de Nederlandse sportorganisatie voor mensen met een beperking, met 14 landelijke patiëntenorganisaties. Zij wordt onderschreven door 11 andere patiëntenorganisaties. Samen vertegenwoordigen deze organisaties ruim 300.000 leden.
Visie: preventie door bewegen
Nederland kent naar schatting 1,5 tot 2,5 miljoen mensen met chronische aandoeningen of handicap. Vergrijzing en bevolkingstoename laten deze groep mogelijk met de helft groeien. Meer bewegen kan een terugval in ziekte voorkomen en zelfs de ziekte gunstig beïnvloeden. Hierdoor neemt het zorggebruik af. Deelname aan aangepaste bewegingsprogramma’s werkt dus preventief. Behalve gezondheidswinst is ook economische winst te behalen. De medische kosten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid nemen namelijk af. Dit kan volgens het ministerie van VWS een winst opleveren van € 725 miljoen per jaar.
Doel en doelgroep
Het doel is dat méér mensen met een chronische aandoening gaan deelnemen aan verantwoorde en betaalbare bewegingsactiviteiten. Hiervoor moeten de randvoorwaarden voor aangepast sportief bewegen worden verbeterd. De visie dient als uitgangspunt bij overleg tussen aanbieders, ondersteuners, gemeenten, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. De visie is gericht op mensen met een chronische aandoening bij wie de zorgbehandeling is afgelopen. Ze bewegen niet meer op therapeutische basis en kunnen niet deelnemen aan reguliere sport- en bewegingsactiviteiten omdat de aanpassingen ontbreken. Bewegen voor deze groep is zowel een middel als een doel.
Visie
Mensen met chronische aandoeningen zijn zelf verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. Daarbij hoort regelmatig bewegen, minstens een half uur per dag. Regionaal en lokaal zijn er voor hen meer aangepaste bewegingsprogramma’s nodig. De reguliere kosten betalen ze zelf, de extra kosten worden voor hen betaald. Zorg/therapie, preventie en gezondheidsbevordering bij de behandeling dienen in de gezondheidszorg beter op elkaar aan te sluiten. Daar liggen veel kansen.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!