Nieuws

 Uitwerking van WAO-paragraaf uit coalitieakkoord niet voor iedereen positie19-4-2007

 

Uitwerking van WAO-paragraaf uit coalitieakkoord niet voor iedereen positief


 

Op 5 april 2007 presenteerde minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Kabinetsvoorstel over de invulling van beloften over de WAO die gedaan zijn in het coalitieakkoord.

De CG-Raad is positief over de WAO-beloften uit het coalitieakkoord. De uitwerking die nu gepresenteerd wordt, is echter voor sommige groepen een teleurstelling.

De kern van onze bezwaren is:
  • De nieuwe medische keuringspraktijk, waarbij de beperkingen door de verzekeringsarts op een nieuwe manier worden vastgesteld, blijft in stand.
  • Het Wao-gat wordt niet gerepareerd bij de verhoging naar 75%.
     
Verlaging leeftijdsgrens herbeoordeling 50 naar 45 jaar
De mensen van 45-50 jaar worden alsnog beoordeeld op basis van het oude schattingsbesluit in de arbeidsdeskundige beoordeling. Dit is een uitwerking conform het regeerakkoord en een verbetering.
De reden waarom veel mensen afgeschat werden is echter niet dat er een nieuw schattingsbesluit door de arbeidsdeskundige wordt gehanteerd, maar dat de verzekeringsarts op een andere manier de beperkingen vaststelt, cq de medische keuring doet.
De "Richtlijn medische arbeidsongeschktheidcriterium" van 1996 wordt niet goed toegepast door verzekeringsartsen. Die richtlijn schrijft voor, dat de verzekeringsarts "objectief vaststelt of er sprake is van een consistent geheel van stoornissen, beperkingen en handicaps". Nu lijkt de praktijk van het UWV, alsof er een nieuwe -ons onbekende- richtlijn aan verzekeringsartsen is gegeven: als er geen aanwijsbare stoornis/ziekte is, hoeven de geconstateerde beperkingen niet serieus genomen te worden. Dit is pertinent een verkeerde werkwijze van het UWV, die veel onrecht veroorzaakt, met name bij mensen met zogenaamde 'moeilijk objectiveerbare aandoeningen'. De CG-Raad vraagt de minister het UWV op te dragen dat de "Richtlijn medische arbeidsongeschiktheidscriterium" uit 1996 correct wordt toegepast. Op 8 november 2006 meldde de CG-Raad al dat dit een groot probleem is.

Verhogen uitkering van 70 naar 75%
De uitkering voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn, wordt verhoogd van 70% naar 75%. Op zich een positief initiatief, dat voor veel mensen goed uitwerkt, bijvoorbeeld voor Wajongers. Helaas wordt echter een mogelijk bestaand WAO-gat van mensen niet gerepareerd. Dit komt omdat het Kabinet nu heeft bepaald, dat niet –zoals in de nieuwe WIA- de uitkering op 75% van het oude loon wordt berekend, maar op basis van het vervolgdagloon.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!