Nieuws

 Hier werken we aan5-6-2014

Project Arbeidsparticipatie chronisch zieken: 12 juni 2014 lancering van de tool

De NVVR   “de Wervelkolom” heeft  ingetekend op het voucherproject  ‘Arbeidsparticipatietool chronisch zieken’ waarop ook  15 andere patiëntenorganisaties op het gebied van chronische aandoeningen zich voor hebben aangemeld. Zij behartigen hiermee de belangen van hun achterban rond arbeidsmarktparticipatie.  Het project is gestart in 2013 en duurt 3 jaar. De coördinatie is in handen van de Nederlandse Hypofyse stichting  in samenwerking met de andere deelnemende organisaties  en uitgevoerd door Stichting September. 

Het project Arbeidsparticipatietool

Het doel van het project is ‘het verbeteren van de mogelijkheden om als chronisch patiënt werk te vinden en te behouden’ . Het Arbeidsparticipatietool helpt om problemen op het werk rond de aandoening bespreekbaar te maken. Maar ook om met  collega’s, leidinggevenden, Arbo- en keuringsartsen oplossingen te zoeken om ondanks de beperking optimaal deel te nemen aan het arbeidsproces.

Middelen en instrumenten

Voor de leden van de deelnemende organisaties (dus ook voor leden van de NVVR)  komt het digitale Zorgboek uit (op de NVVR website te bekijken). Voor de NVVR zijn Hernia en Aspecifieke rugpijn het onderwerp. Later dit jaar zal er ook een herziene papieren versie uitkomen.

Daarnaast is er een ziekte-overstijgend gedeelte ontwikkeld over ziekte en werk in het algemeen, dat wil zeggen: zaken die niet direct met de Hernia of Aspecifieke rugpijn te maken hebben. Het gaat hier om onderwerpen zoals: RSI, griep, een gezonde werkplek.

Dit gedeelte is voor  alle deelnemende organisaties gelijk zijn en is bedoeld voor de chronisch zieke zelf.

Als men toch op het werk in de problemen komt met collega’s, de werkgever, de leidinggevende, bedrijfs- en verzekeringsarts etc., dan kan men hen wijzen op de beschikbare informatie hierover:

*             Beknopte informatie over de Hernia en Aspecifieke rugpijn (wat is het, symptomen, behandeling, vooruitzichten).

*             De invloed die dit op werk kan hebben (klachten en symptomen in relatie tot arbeid).

*             Wat er gedaan kan worden om de arbeidsparticipatie zo hoog mogelijk te laten zijn. Bijvoorbeeld gebruik maken van wettelijke regelingen, veranderen arbeidstijden, aanpassingen taken of werkplek.

*             Het wegnemen van vooroordelen en misverstanden die de werksfeer kunnen verstoren zoals aangepaste werktijden enzovoort.

Lancering Arbeidsparticipatietool

De tool zal op 12 juni 2014 landelijk  gelanceerd worden door alle deelnemende patiëntenorganisaties. Beschikbaar via deze website en via een app die gedownload kan worden op Google Playstore voor het Android systeem. Downloaden via de Apple store is niet mogelijk; daarvoor komt er binnen afzienbare tijd een mobiele website versie van de tool. U wordt hier nog nader over geïnformeerd .

Voortgang project in 2014 en 2015

2014 staat in het teken van bekendheidgeven over het  Arbeidsparticipatietool en de implementatie ervan.  In 2015 zal er met medewerking van Stichting September en een aantal deelnemende patiëntenorganisaties  in het voorjaar  een inhoudelijk congres worden georganiseerd. Verder wordt  het project geëvalueerd en het arbeidsparticipatietool bijgesteld. Tevens wordt bekeken hoe de voortgang na afronding van het project zal zijn.

Wat betekent dit voor de NVVR? 

*Er wordt een Helpdesk ingericht. De vrijwilligers van de 088 – lijn, de inloopuren en beurzen worden van informatie voorzien en gaan oefenen met het materiaal (o.a. tijdens trainingsdagen in het najaar 2014).

*De leden worden in elke editie van het ledenblad Wervelwind geïnformeerd.

*De stand van zaken van het project wordt  toegelicht op de Algemene ledenvergaderingen en op de trainingsdagen van de vrijwilligers.

*Ook wordt er een digitale nieuwsbrief gemaakt om zoveel mogelijk leden te kunnen bereiken (zie kader onderaan dit artikel).

*De tool wordt via Social media, Twitter en Facebook, gepromoot.

*Er wordt een flyer gemaakt waarop kort en bondig alle informatie  wordt weergegeven.

*De planning is dat er in het voorjaar van 2015, in samenwerking met Stichting September en met andere patiëntenorganisaties een congres over het Arbeidsparticipatietool wordt georganiseerd.


Project "Ervaringskennis"


Dit project wordt samen  uitgevoerd met de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS), Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) en de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB)

Het project loopt drie jaar (2011-2014)  en het doel is ervaringskennis te bundelen vlg. een bepaalde methode en toegankelijk maken. Toepassen in het dagelijkse werk van de organisaties en ervaringsdeskundigheid van vrijwilligers vergroten.  D.m.v. bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en die worden verwerkt in de nieuwe website. In 2014 zullen nog meerdere bijeenkomsten gehouden worden en komt ook de nieuwe website ervaringrijk.nl  online.  Eind 2014 stopt het project en gaan de vier organisaties zelfstandig verder hiermee.

Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!