Nieuws

 Wijzigingen in het Valysvervoer per 1 april 200728-3-2007
Wijzigingen in het Valysvervoer per 1 april 2007
 
Op 1 april 2007 gaat Connexxion het Valysvervoer overnemen van Transvision. Connexxion voert vanaf die datum het Valysvervoer uit. De wettelijke kaders voor het Valysvervoer blijven gelijk. Bestaande klanten behouden hun rechten en kunnen met hun Valyspas blijven reizen. Connexxion zal echter een aantal veranderingen ten gunste van de klant doorvoeren in de manier waarop het Valysvervoer wordt aangeboden (zie hieronder). De veranderingen staan los van de discussie over de wettelijk bepaalde kilometerlimiet in het Valyssysteem. In de nieuwe situatie blijft de persoonlijke kilometerlimiet gehandhaafd. De CG-Raad blijft zich tegen de kilometerlimiet verzetten. Het is een gemiste kans dat VWS de nieuwe aanbesteding niet heeft aangegrepen om na te denken over een alternatief voor de voor iedereen geldende kilometerlimiet.

De CG-Raad wil de komende tijd volgen hoe Valysgebruikers de door Connexxion beloofde verbeteringen beleven en zo nodig adviezen geven ter verbetering. U kunt uw (positieve en negatieve) ervaringen met het reizen met Valys per 1 april melden bij valys@cg-raad.nl

De belangrijkste veranderingen in het Valysvervoer per 1 april 
 
 1. Kilometerfacturering op basis van kortste route
  Connexxion berekent het aantal kilometers van een rit altijd op basis van de kortst mogelijke route. Hoewel in de praktijk vaak een iets langere, maar snellere route gereden zal worden, is dat niet van invloed op het aantal kilometers dat in rekening gebracht wordt. Ten opzichte van de voormalige situatie betekent dit, dat er minder kilometers per rit in rekening gebracht zullen worden. Dat kan voor sommige ritten tientallen procenten schelen.

 2. Combinatie Valys en trein wordt gemakkelijker
  Bij het reserveren van een Valysrit zal Connexxion altijd tenminste één alternatief aanbieden, waarbij een deel van het traject met het openbaar vervoer wordt afgelegd. Connexxion regelt in dat geval het vervoer naar het startstation en vanaf het eindstation naar de bestemming. Ook regelt Connexxion met de NS de benodigde assistentieverlening op het station en het perron en bij het in- en uitstappen.

  Voordeel van zo’n ketenrit is natuurlijk dat het aantal Valyskilometers dat wordt gebruikt op deze manier beperkt blijft, omdat een (groot) deel van het traject per openbaar vervoer wordt afgelegd. De klant kan een dergelijke rit nu met één telefoontje organiseren.

  Connexxion introduceert tegelijkertijd ook de ‘aankomstgarantie’, waardoor er geen risico meer is dat de trein wordt gemist. Wanneer een ‘ketenrit’ wordt geboekt en de trein wordt gemist door een fout van Connexxion, dan zal de klant zonder meerkosten alsnog op de snelste manier naar de eindbestemming vervoerd worden, eventueel volledig met de taxi.

  De aanmeldtijd voor een dergelijke, volledig door Connexxion geregelde rit is vier uur van te voren. Connexxion streeft er samen met de NS naar om deze aanmeldtijd verder in te korten.

 3. Assistentieverlening wordt uitgebreid
  De service van Valyschauffeurs van Connexxion loopt van deur tot deur. De klant wordt desgewenst dus bij de deur van de eindbestemming afgezet. Bij een rit naar een treinstation loopt de service desgewenst zelfs tot aan het perron. Dat betekent dat de chauffeurs meelopen tot aan het perron of kunnen assisteren bij het kopen van een treinkaartje.

  De chauffeurs van Connexxion verlenen geen hulp bij het feitelijk instappen in een trein. De klant blijft daarvoor aangewezen op de NS-assistentieverlening. Als overdracht nodig is aan een NS-assistentieverlener, dan gebeurt dat op vaste punten op de stations. Connexxion maakt met NS afspraken over deze vaste punten, zodat er geen misverstanden ontstaan.

 4. Hoog tarief wordt goedkoper
  De prijs voor het hoge kilometertarief, dat in rekening wordt gebracht nadat de persoonlijke kilometerlimiet is verbruikt, gaat omlaag van € 1,25 per kilometer naar € 1,10 per kilometer.

  Bij een rit tegen hoog tarief krijgt de klant voortaan de keuze tussen wel of niet gecombineerd worden met andere reizigers. Combineren met andere ritten komt bij hoge tariefritten dus niet meer voor als de klant dit niet wil. Wanneer combineren echter geen bezwaar vormt voor de klant, dan ontvangt hij/zij een korting van 25 tot 50 procent op de prijs van het traject, als blijkt dat een combinatie met andere ritten inderdaad mogelijk was.

 5. Telefoonservice
  Om te voorkomen dat klanten vanaf een kwartier voor de afgesproken tijd ergens buiten moeten wachten totdat het vervoer arriveert, introduceert Connexxion de belservice. Bij boeking van de rit kan de klant aangeven hiervan gebruik te willen maken. In dat geval wordt de klant enkele minuten voordat het vervoer daadwerkelijk arriveert, telefonisch gewaarschuwd.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!