Nieuws

 Actie “Terug naar de bossen”12-6-2011
Als oud-voorzitter van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad roep ik, Jan Troost, mensen met een beperking op om zich met zijn allen terug te trekken in de bossen van Nederland. Op een nog nader te bepalen plaats en tijdstip zullen we ons gezamenlijk melden aan de poorten van een grote instelling. De reden hiervoor is dat sinds de jaren zeventig veel mensen met een beperking de instellingen hebben verlaten om hun plaats in de samenleving in te nemen. Na jaren van apartheid zijn mensen met een handicap onderdeel van onze maatschappij geworden.
Maar deze toestand van gelijke kansen wordt nu bedreigd door het kabinet Rutte, dat zich heeft voorgenomen te bezuinigen op belangenorganisaties zoals de CG Raad en de LFB - de organisatie van mensen met een verstandelijke beperking -, de ondersteuningsstructuur van lokale belangenorganisaties, FOKUS, maar ook op regelingen als de WMO, de AWBZ, de Wajong, het PGB, de WSW. Hierdoor gaan het rugzakje, de gelijke behandeling, de buitengewone lastenaftrek, de eigen regie en allerlei ondersteuning allemaal wegbezuinigd worden.
Onze actiegroep ziet geen andere oplossing dan dat mensen met een beperking zich terugtrekken in de bossen en politiek asiel aanvragen bij een van onze oude verblijfsoorden. Aan onze Minister-President Mark Rutte zullen we vragen de poort achter ons te sluiten. Terug naar af!
Lot- en bondgenoten kunnen zich aanmelden per mail:
terugnaardebossen@gmail.com

Zie ook onze oproep op Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=UYwGYe8WfA0

Namens de actiegroep Terug naar de bossen:
Theo Hendrikse, Sandra Zwagerman, Jeroen Zwart, Mandy Mienes,Jan Dick Bruine, Jan van Slochteren, Gerda Polman, Hinke Zijda, Frans Huijsmans, Harrie Scheurs  en Jan Troost
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!