Nieuws

 Belofte Rutte wassen neus8-6-2011

08-06-2011
Vorig jaar heeft de CG-Raad de lijsttrekkers van acht politieke partijen gevraagd wat zij de komende vier jaar voor chronisch zieken en gehandicapten gaan doen. Zo ook aan de huidige minister-president Mark Rutte. Hij stelde destijds dat de VVD er voor zou waken dat mensen met een beperking niet extra zwaar getroffen zouden worden door maatregelen. Die belofte bleek vooralsnog een wassen neus.

Sinds het nieuwe kabinet de scepter zwaait, is er een reeks aan maatregelen getroffen waar mensen met een beperking de dupe van worden. Op alle levensterreinen zijn ze de pineut. Er wordt onder meer bezuinigd op onderwijs aan kinderen met een beperking, in de Wajong en de sociale werkvoorzieningen gaat het mes en het persoongebonden budget om zelf je zorg in te kopen verdwijnt nagenoeg.

Ook op het gebied van inkomen is sprake van een voortdurende achteruitgang. Het onderzoek van Nibud, in opdracht van de CG-Raad, maakt zonneklaar dat chronisch zieken en gehandicapten met lage inkomens er veel meer in koopkracht op achteruit gaan dan de rest van Nederland. Chronisch zieken en gehandicapten met lage inkomens gaan er tussen 2008 en 2011 honderden euro’s per jaar op achteruit. Zij zullen in 2011 tussen de 180 en 1244 euro minder te besteden hebben dan mensen met vergelijkbare inkomens.

Oppositie eist spoeddebat 9 juni
De CG-Raad krijgt steeds meer signalen dat de mensen met een beperking het water aan de lippen staat. Daarom is het goed dat oppositiepartijen nu aan de bel hebben getrokken: zij hebben een spoeddebat geëist. Dit spoeddebat vindt plaats op 9 juni, aanvang 20.15 uur in de Tweede Kamer in Den Haag. Vanaf de publieke tribune kan iedereen het spoeddebat volgen. De CG-Raad hoopt dat Rutte dan alsnog over de brug komt en zijn eerdere belofte gaat waarmaken.

Dit was een van de vragen die de CG-Raad aan Rutte stelde:

Hoe zorgt u ervoor dat chronisch zieken en gehandicapten niet extra zwaar getroffen worden (gezien hun grote afhankelijkheid van zorg)?

Rutte: "Bij elke beoordeling van besparings– of bezuinigingsvoorstellen houden we de consequenties voor chronisch zieken en gehandicapten nauwlettend in de gaten. Iedereen in Nederland heeft te maken met de gevolgen van de recessie en de bezuinigingen op de overheidsuitgaven die daardoor noodzakelijk zijn. De VVD zal er voor waken dat chronisch zieken en gehandicapten niet extra zwaar getroffen worden door de maatregelen."

Lees hier het complete interview
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!