Nieuws

 Megabezuiniging26-5-2011
Kabinet maakt patiëntenbeweging monddood door megabezuiniging.

Het kabinet gaat de subsidie aan de patiënten- en gehandi­capten­organisaties nagenoeg halveren. Patiëntenorganisaties zullen hierdoor ernstig verzwakken, waarschuwt de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad). Dit is uiterst onverstandig gezien de vergrijzing en het toenemend aantal chronisch zieken.

Voor de ruim 2 miljoen mensen met een chronisch ziekte of handicap zijn patiëntenorganisaties van groot belang. Ze vinden er broodnodige informatie en kunnen onderling ervaringen delen. Verder zijn patiëntenorganisaties vaak betrokken bij het verbeteren van de patiëntenzorg. ,,Door de immense bezuiniging komt het uitvoeren van deze cruciale taken in gevaar. Bovendien zullen er zeker organisaties failliet gaan. Dit is met het oog op de toekomst riskant, want het aantal mensen met een chronische ziekte zal alleen maar toenemen. En dus ook de behoefte aan goede informatie en aan organisaties die voor patiëntenbelangen opkomen”, aldus Ad Poppelaars, directeur CG-Raad.

Monddood
Het kabinet gaat ook de subsidie aan de patiëntenkoepels, zoals de CG-Raad, halveren. De koepels dienen de gezamenlijke belangen van de ruim 200 gehandicapten- en chronisch zieken organisaties in Nederland. Zo strijdt de CG-Raad namens hen voor een inclusieve samenleving, waarin mensen met een handicap of chronische ziekte goede zorg krijgen en volop aan de samenleving kunnen meedoen.

De bezuiniging op de koepels lijkt een poging om belangrijke criticasters van overheidsbeleid monddood te maken. De CG-Raad wijst bijvoorbeeld al enkele jaren op de voortdurende inkomensachteruitgang voor chronisch zieken en gehandicapten en op de verschraling van de gezondheidszorg. En recent nog verzette de CG-Raad zich luidkeels tegen de plannen van dit kabinet om honderden miljoenen te korten op de Wajong en sociale werkplaatsen. Deze kritiek vindt in de media en in de Kamer vaak veel weerklank en leidt ook regelmatig tot aanpassing van beleid.

Kortzichtig
De bezuiniging is ook kortzichtig. Want de CG-Raad en andere patiëntenorganisaties dragen veel bij aan belangrijke maatschappelijke veranderingen. Zo is de acceptatie van chronisch zieken en gehandicapten in de samenleving sterk verbeterd. En ook de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbaar vervoer is duidelijk vooruit gegaan. De bezuiniging zal het voor de CG-Raad moeilijk maken om een serieuze overlegpartner te blijven voor machtige partijen als de overheid, NS en werkgevers. De strijd voor een inclusieve samenleving zal hierdoor vertraging oplopen.

Derde partij
De bezuiniging is strijdig met wat deze en eerdere ministers van Volksgezondheid steeds hebben verkondigd. Namelijk dat een sterke patiëntenbeweging onmisbaar is als ‘derde partij’. Een partij die tegenover zorgaanbieders en verzekeraars werkelijk een vuist kan maken en daardoor bijvoorbeeld goede zorg kan afdwingen. Gezien het enorme verschil in financiële middelen is dat nu al moeilijk. Met de bezuinigingen wordt deze derde partijrol bijna onmogelijk.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!