Nieuws

 Rechterlijke uitspraak over Compensatie Eigen Risico (CER)3-12-2010
In oktober 2010 heeft de Centrale Raad van Beroep een belangrijke uitspraak in hoger beroep gedaan over de Compensatie Eigen Risico (CER). De uitspraak bevestigt de visie van de CG-Raad: als mensen zelf kunnen aantonen dat zij voldoende zorg gebruikt hebben om in aanmerking te komen voor de CER, dan moet het CAK de aangeleverde gegevens van deze mensen checken.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voert de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) uit. Mensen die zoveel zorg gebruiken dat zij het volledige bedrag aan eigen risico kwijt zijn, krijgen dit jaar 54 euro terug (de CER). Om na te gaan wie recht hierop heeft, gaat het CAK af op gegevens van Vektis, informatiecentrum van de zorgverzekeraars, dat gegevensbestanden beheert.

Aanvullende gegevens
De rechterlijke uitspraak maakt duidelijk dat het CAK verplicht is verder te kijken dan alleen naar de gegevens van Vektis, als mensen zelf nadere gegevens over hun zorggebruik in het afgelopen jaar kunnen overleggen. Alleen bij bezwaren die niet onderbouwd worden met aanvullende gegevens mag het CAK zich beperken tot gegevens van Vektis, om de aanspraak op de CER vast te stellen.

Duidelijkheid
De rechterlijke uitspraak geeft ook duidelijkheid op andere punten. Bijvoorbeeld dat het recht op compensatie is gebaseerd op strikte eisen, die zijn vastgelegd in de wet. Voorbeeld: je moet echt voldoen aan de eis geleverde hoeveelheden medicijnen binnen het kalender jaar. In het voorafgaande jaar bestelde medicijnen tellen niet mee.

Compensatie Eigen Risico 2010
Het CAK heeft voor 2010 beschikkingen verstuurd aan mensen die de CER tegemoet kunnen zien. Wie geen beschikking ontvangt en volgens de criteria wel recht heeft op de CER kan via de website van het CAK alsnog een aanvraag indienen. Mensen die denken dat zij onterecht geen CER ontvangen kunnen een bezwaarprocedure aanspannen. Het is hierbij van belang dat u uw bezwaar duidelijk motiveert.

Lees hier de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB)
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!