Nieuws

 Aanbieding Zorgboeken30-11-2010

Gratis Zorgboeken voor ZKA verzekerden!
Vanaf 1 november kan iedereen die bij Zilveren Kruis Achmea(ZKA) verzekerd is gratis Zorgboeken aanvragen, zonder verdere verplichtingen.
Door onze organisatie is meegewerkt aan één of meerdere van deze boeken en wij staan geheel achter de inhoud.

Wat zijn Zorgboeken?
-          de Zorgboeken geven praktische antwoorden over alle aspecten van het leven met een chronische ziekte
-          de informatie is van de allerhoogste kwaliteit
-          eenvoudig taalgebruik
U kunt op deze informatie vertrouwen.

Dit aanbod geldt voor boeken over 31 chronische ziekten.
De normale prijs bedraagt €18,50 per boek, maar ZKA vindt deze informatie van zulke grote waarde dat zij deze gratis wil aanbieden aan de bij haar verzekerde mensen.
Een dergelijke initiatief is in Nederland uniek.

Hoe krijgt u zo’n Zorgboek?
Wilt u hier gebruik van maken ga dan naar www.zilverenkruis.nl/zorgboek. U krijgt het boek snel thuisgestuurd zonder verdere verplichtingen!
Met de goede en betrouwbare informatie wil Zilveren Kruis Achmea haar verzekerden helpen bij het vinden van antwoorden bij het leven met een chronische ziekte.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!