Nieuws

 Tegemoetkoming Wtcg27-9-2010
Tussen 1 oktober en 1 november gaat het CAK beschikkingen versturen aan 1,8 miljoen Nederlanders die op grond van hun zorggebruik in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanuit de Wtcg. Het bedrag voor deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw leeftijd en zorggebruik en bedraagt 150, 300, 350 of 500 euro. De CG-Raad zet de belangrijkste informatie voor u op een rij.

U kunt de tegemoetkoming niet zelf aanvragen. Wel kunt u zelf nagaan of u in aanmerking gaat komen. Dat kan met de Wtcg-test die het ministerie van VWS heeft ontwikkeld.
Om te bepalen wie in aanmerking komt voor de Wtcg, maakt het CAK gebruik van geregistreerde gegegevens van het CIZ, de zorgverzekeraar en het CAK zelf (eigen bijdrage Wmo). Mensen die recht hebben op de tegemoetkoming worden dus, als het goed is, automatisch gevonden.

Geen beschikking
Als u na 1 november geen beschikking van het CAK heeft ontvangen, maar op grond van de Wtcg-test mogelijk wel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, neem dan contact op met het CAK.

Oneens met beschikking
Mensen die wel een beschikking ontvangen maar het niet eens zijn met de hoogte van de tegemoetkoming kunnen een gemotiveerd bezwaar indienen bij het CAK. Het CAK zal deze bezwaren toetsten op de zorgcriteria die in de wet voor 2010 gelden. Deze criteria kunt u hier nalezen.
Voordat u een bezwaarschrift indient, kunt u een informatieverzoek indienen bij het CAK waarin u vraagt op welke gegevens de beschikking gebaseerd is. In Juris zal hierover binnenkort een artikel verschijnen met een aantal tips. Bij het Juridisch Steunpunt van de CG-Raad kunt u terecht met mogelijke vragen hierover.

Pas een tegemoetkoming in 2011
Nu al is bekend dat in 2010 niet alle mensen die chronisch ziek zijn en meerkosten hebben ook daadwerkelijk de tegemoetkoming over 2009 gaan krijgen. De CG-Raad voert al sinds invoering van de Wtcg een krachtige lobby voor verbetering van de afbakening. Die lobby heeft geleid tot aanpassing van de criteria.

Groepen die aanvankelijk niet, maar door deze aanpassing vanaf volgend jaar wel gevonden gaan worden zijn: mensen met een rolstoel uit de Wmo, mensen met een pgb voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo, mensen die langdurig hulpmiddelen gebruiken en mensen die nog met onjuist of met een te hoge dagdosering op de medicijnlijst staan. Helaas worden deze groepen dit jaar nog niet automatisch gevonden. De CG-Raad heeft ervoor gepleit deze mensen met terugwerkend kracht toch de tegemoetkoming over 2009 te geven. Bussemaker had hiervoor ook een toezegging gedaan, maar het demissionair kabinet heeft die toezeggging van tafel geveegd.

Helemaal niet gevonden
Ondanks de aangepaste criteria is de afbakening van de Wtcg nog niet voldoende op orde. Er zijn nog steeds groepen die op basis van de huidige criteria niet gevonden worden; niet dit jaar en ook niet in de jaren daarna. Dat geldt bijvoorbeeld voor blinden en slechtzienden, mensen met een auditieve beperking en mensen met een zeldzame aandoening. Bussemaker heeft altijd gezegd dat zij zich sterk wil maken voor deze groepen. Zij had toegezegd een apart meldpunt in te richten voor mensen die nog steeds niet automatisch gevonden gaan worden. Ook dit voornemen is door het demissionair kabinet teruggedraaid.

Wat kunt u van de CG-raad verwachten
De CG-Raad zal zich op het moment dat de derde voortgangsrapportage WTCG in de Tweede Kamer besproken wordt (najaar 2010) hard maken voor de noodzakelijke verbeteringen in de afbakening. De meeste problemen van de mensen die in 2010 niet of te laat gevonden worden zijn bij de CG-Raad en politiek bekend. Vraag is of er voldoende draagvlak in de kamer is om de criteria ook daadwerkelijk aan te passen. Begin 2011 zal het TNO onderzoek 'Verbeter de WTCG' afgerond zijn en aan de Tweede Kamer worden toegestuurd. Ook dit moment gaan wij gebruiken om de noodzakelijke verbeteringen in de afbakening bij de Kamer en bewindspersoon van VWS te bepleiten.

Meer informatie
Onderzoek Praktijk verbetering 2011
Artikel van directeur CG-Raad in Financieel Dagblad
CAK-brochure Algemene tegemoetkoming Wtcg - informatie 2010
Voorbeeld CAK-beschikking Wtcg
Bloemlezing vragen en antwoord Wtcg-informatiebijeenkomst 2010

Meer over de Wtcg in Wij werken aan - Geldzaken
 
 
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!