Nieuws

 Ledenwerf-actie: Leden werven leden4-1-2007
Graag brengen wij u op de hoogte van onze ledenwerf-actie die wij opgezet hebben om te proberen of wij met z’n allen het ledental kunnen verdubbelen. Via dit bericht hopen wij u als passief lid tot actief lid te maken.
 
Zonder leden geen vereniging!
Het is helaas een feit dat we zonder genoeg leden steeds minder voor u kunnen betekenen. Bij het verdelen van de jaarlijkse subsidie door fonds PGO wordt zeker gekeken naar het ledenaantal. Hoe meer leden, hoe meer subsidie en hoe meer wij kunnen doen.
De NVVR "de Wervelkolom" is gelukkig een stabiele vereniging met een redelijk stabiel ledenaantal. We blijven echter al jaren steken op een gemiddeld ledenaantal van ongeveer 1.500. En dat met ruim 300.000 rugpatiënten in Nederland!
Wij hebben ons ten doel gesteld om ons ledenaantal te verdubbelen in 2007.
Hier ligt dus een enorme uitdaging voor ons en vragen daarbij uw hulp!
Op 22 september 2007 vieren wij ons 20-jarig jubileum met een groot symposium in de jaarbeurs in Utrecht. Het zou fantastisch zijn als wij dan al een groot aantal nieuw leden hebben.

Wat is de bedoeling?
U weet als geen ander wat rug- en of nekpijn is. Wij kunnen ons voorstellen dat u in uw omgeving toch vaak praat met mensen over de beperkingen en de pijn die uw kwaal dagelijks met zich meebrengt. Wellicht kent u een aantal mensen in uw omgeving die ook rugpatiënt zijn en die behoefte hebben aan informatie, ondersteuning en lotgenotencontact. Ook voor die mensen willen wij iets betekenen. Onze vraag aan u is om nu eens te proberen of u deze mensen warm kunt maken om ook lid van onze vereniging te worden.
 
Belangrijk om te weten:
Het lidmaatschap van een patiëntenvereniging wordt door veel ziektekostenverzekeraars volledig of gedeeltelijk vergoed. Voor een overzicht hiervan verwijzen wij u naar de website van de NCPF: www.npcf.nl.
Of informeer hiernaar bij uw ziektekostenverzekeraar of bij uw gemeente.

Steuntje in de rug
Om onze waardering te laten blijken voor uw inzet kunnen wij een aantal prijzen (zoals diverse artikelen van Klein Gift & Goods - Zorgboeken van Stichting September – een ergonomisch Torzio kussen) weggeven, gedoneerd door onze sponsors. De beschikbaar gestelde prijzen zullen we toekennen aan de ledenwerver van de maand - het kwartaal - het half jaar en als klap op de vuurpijl de ledenwerver van het jaar.
Om het lidmaatschap nog iets aantrekkelijker te maken hebben wij voor het nieuwe lid een leuk welkomstgeschenk. Wat dit is houden wij nog even als verrassing. 

Hoe werkt het?
Indien u een nieuw lid aanbrengt verzoeken wij u bijgaande strook in te vullen en aan ons op te sturen. Daarnaast hebben wij nog wat tips voor u op een rijtje gezet die wellicht kunnen bijdragen aan het werven van nieuwe leden.
  • Maak een lijstje van mensen die u kent en denk na over de vraag op welke manier u met hen in contact kunt komen 
  • Vraag of u een poster mag ophangen in de supermarkt, het wijkgebouw, de kerk, op school, de bibliotheek of de boekhandel. Wellicht kunt u deze poster ook als raambiljet gebruiken voor uw eigen raam. Indien u deze wilt ontvangen kunt u dat aangeven op de antwoordstrook.
  • Op www.ruginfo.nl kunt u alle actuele informatie vinden en zo eenvoudig op de hoogte blijven over onze vereniging zodat u ook weet waarover u praat.
  • Hebt u meer materiaal nodig of zijn nog andere vragen over de actie neem dan gerust contact op met de ledenadministratie.
Tenslotte geven wij u mee als belangrijkste communicatiemiddel:

Wees zelf enthousiast. Dat werkt aanstekelijk!

Namens het bestuur alvast hartelijk dank.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!