Nieuws

 Nieuw inzicht in behandeling chronische lagerugklachten18-12-2006
“Het lijkt alsof we onze eigen behandelmethode naar de prullenbak verwijzen met de resultaten van mijn onderzoek, maar gelukkig is dat niet zo” legt Rob Smeets uit. Hij promoveert op 8 december aanstaande, als eerste revalidatiearts van revalidatiecentrum Blixembosch, aan de Universiteit Maastricht (UM) op de effectiviteit van de behandeling van lagerugklachten. Hij volgde hiervoor van maart 2002 tot maart 2006 de behandeling van ruim 200 patiënten met chronische a-specifieke lagerugklachten. Zijn belangrijkste conclusie is dat gedragstherapeutische aanpak van mensen met deze klachten even goed werkt als lichamelijke training of een gecombineerde behandeling.
 
Opzet onderzoek
Voor het onderzoek zijn drie patiëntengroepen die verschillende behandelvormen ondergingen, met elkaar en met een controlegroep vergeleken. De eerste groep onderging alleen de fysieke behandeling, de tweede groep alleen de cognitief-gedragstherapeutische behandeling en de derde groep kreeg een combinatie van deze twee. Tijdens de behandeling werd bij alle groepen de invloed op het ‘doemdenken’ en de ‘ervaren controle over pijn’ nagegaan. Daarnaast werd bekeken of het geloof in en de verwachting van de behandeling een rol speelde in het uiteindelijke resultaat.
 
Wat blijkt?
De patiënt ervaart minder beperkingen bij alle onderzochte behandelvormen. Dit geldt ook voor de zogenaamde ‘patiënt-specifieke’ klachten (b.v. tillen, lopen, huishouden doen en werk) en in lichtere mate de pijnintensiteit. Dit resultaat werd deels veroorzaakt door het afnemen van doemdenken. “Dat is dus een belangrijk resultaat waar we wat mee kunnen en dat we natuurlijk meteen in de revalidatiebehandeling gaan inpassen”, aldus Rob. Het geloof dat de patiënt heeft in het resultaat en de verwachting die hij vooraf heeft blijken mede voorspellend voor het eindresultaat. Dit geldt met name voor afname van beperkingen en de tevredenheid over de behandeling.
 
Lobadis
In 1999 is binnen het Revalidatieonderzoek-programma van Zorg Onderzoek Nederland (ZonMW) het landelijke onderzoeksprogramma LOBADIS (Low Back pain Disability) gestart. LOBADIS richt zich op onderzoek naar chronische lage rugpijn en is gericht op een verbetering van zowel de differentiële diagnostiek, de revalidatiebehandeling en de reïntegratie van patiënten met chronische lage rugpijn. Het onderzoeksprogramma bestaat uit 8 studies verspreid over het land. Alle studies zijn verbonden aan een universiteit en uitgevoerd binnen één of meerdere revalidatiecentra. Het onderzoek van Rob Smeets behoort tot dit onderzoeksprogramma. (www.lobadis.nl)
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!