Nieuws

 MELDACTIE HUISARTS16-11-2009

Meldactie over de bereikbaarheid en service van de huisarts

WAT VINDT U VAN DE HUISARTSENZORG?

‘Zijn de openingstijden van uw huisarts voor u voldoende?’ ‘Wilt u veranderen van huisarts? ‘Hoe snel neemt uw huisarts de telefoon op?’ Deze en andere onderwerpen komen aan de orde in de landelijke meldactie ‘Huisartsen’ van ConsumentendeZorg - een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)- en de 13 regionale Zorgbelangorganisaties.


Met de resultaten van de meldactie worden de wensen, verwachtingen en ervaringen van mensen in beeld gebracht ten aanzien van onder andere de bereikbaarheid en dienstverlening van de huisarts. De meldactie sluit aan bij de inspanningen van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) om samenwerking te bevorderen tussen huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, thuisverpleging etc. Want als deze zorgverleners nauw met elkaar samenwerken kan de zorg steeds patiëntgerichter worden en groeien de mogelijkheden voor betere service en dienstverlening. De huisarts kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Naast bereikbaarheid en dienstverlening van de huisarts willen de regionale Zorgbelangorganisaties en de NPCF weten wat de wensen en ervaringen zijn ten aanzien van het wisselen van huisarts, het aanbod van online diensten van de huisarts, en de wachttijden.

De meldactie loopt van 16 november tot 30 november. De vragenlijst is te vinden op http://www.consumentendezorg.nl/ en op de websites van de 13 Zorgbelangorganisaties. De resultaten worden over enkele weken bekendgemaakt. Ook telefonisch kunt u uw ervaringen doorgeven via 030 - 29 16 777 (op werkdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur) of via 0900 – 243 70 70 (€ 0,10 per minuut).

 
Consument en de Zorg. De website ConsumentendeZorg.nl helpt de positie van patiënten en zorgconsumenten ten opzichte van zorgorganisaties te versterken. Daartoe worden op de website gegevens en ervaringen verzameld. Met deze informatie kunnen patiëntenorganisaties een vuist maken naar zorginstanties en/of overheid. ConsumentendeZorg.nl is een niet-commercieel initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie  (NPCF). De NPCF is een samenwerkingsverband van patiëntenkoepels- en organisaties. De federatie fungeert als platform voor gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en belangenbehartiging op inhoudelijke thema's.
Zorgbelang Nederland is lid van de NPCF en de brancheorganisatie van de 13 regionale Zorgbelang-organisaties die elk actief zijn in hun eigen regio. Zorgbelang zet zich op landelijk èn regionaal niveau in voor de belangen van zorgvragers door het verzamelen van ervaringen en standpunten over onderwerpen die met zorg te maken hebben. Zorgbelang Nederland ondersteunt haar leden door belangenbehartiging richting bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), koepels van zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten- en consumentenorganisaties op landelijk niveau.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!