Nieuws

 AWBZ-Monitor21-9-2009Veranderingen in de AWBZ: wat merkt U ervan?

In januari zijn de eerste veranderingen binnen de AWBZ doorgevoerd. Voor sommige mensen betekent het dat ze minder of zelfs geen begeleiding meer krijgen, dat ze minder uren verpleging krijgen of dat ze geen recht meer hebben op naschoolse opvang van gehandicapte kinderen. Dit heeft soms ingrijpende gevolgen. Ook voor u? Meld dit bij de AWBZ monitor.We horen graag uw ervaring

Want de cliëntenorganisaties waaronder de CG-Raad houden de vinger aan de pols. In 2009 en 2010 vragen wij door middel van meldacties aandacht voor de gevolgen van de veranderingen in de AWBZ-zorg. Tijdens de meldacties, maar ook daar buiten, kunt u twee jaar lang uw ervaringen doorgeven.

Uw eigen verhaal kwijt
Krijgt u minder zorg? Hoe gaat u dat oplossen? Lukt het u om een oplossing te vinden? Raakt u als mantelzorger overbelast? Meld het ons. Want ook dit najaar wordt in kaart gebracht wat de veranderingen in de AWBZ voor u betekenen.
De vragenlijst is zo gemaakt dat iedereen zijn eigen verhaal kwijt kan. Hij is geschikt voor mensen die zorg via een instelling krijgen (zorg in natura) én voor mensen die hun zorg zelf regelen met een Persoonsgebonden budget (Pgb).

Meld uw ervaringen nu
Van 21 september tot 19 oktober voeren wij een speciale actie om de AWBZ monitor onder de aandacht te brengen.
  •   Geef uw ervaringen nu door op www.cg-raad.nl/awbz.
  •   U kunt ook bellen met het meldpunt op 030 291 67 77. Open van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Uw verhaal is van invloed. Nu nog wel.
In deze fase van de veranderingen kunnen de organisaties nog invloed uitoefenen. Dat kan dankzij uw meldingen. Meld daarom uw ervaring nu. We gaan er direct mee aan de slag.
In het voorjaar hebben wij de eerste ervaringen verzameld van gebruikers en wat zij merken van de verscherpte toegang tot de AWBZ. Op basis van deze speciale meldactie hebben de cliëntenorganisaties vijf knelpunten onder de aandacht gebracht bij staatssecretaris Bussemaker van VWS en de Tweede Kamer. U leest hierover meer in de brochure ‘Veranderingen in de AWBZ – gevolgen voor cliënten’. (link van de pdf).

Wie zit achter de AWBZ monitor?
De Cliëntenmonitor Langdurige Zorg is een gezamenlijk initiatief van zeven organisaties: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), CSO (koepel van ouderenorganisaties), Landelijk Platform GGZ, LOC Zeggenschap in zorg, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Per Saldo en Platform VG.
Zorgbelang en Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg ondersteunen de meldactie.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!